آرشیو اخبار

دست دوستی و دست نیاز
تلاش برای همکاری پاکستان، افغانستان و امریکا؛

دست دوستی و دست نیاز

رویارویی 18 ساعته با شورشیان مسلح در کابل، این احتمال را تقویت کرده است که دولت های افغانستان و پاکستان با فشار امریکا بار دیگر مذاکرات بر سر صلح و گفتگو با سران طالبان را از سر بگیرند.

ادامه مطلب