آرشیو اخبار

حضرت امام خمينى آن کیمیای عرفان

بی ترديد مقام و شخصيت سياسی و انقلابی امام خمينی در سالهای پس از 15خرداد 1342 برای مردم ايران چنان اهميت داشته است، که گاهی جفا کارانه مقام علمی امام به عنوان مرجع تقليد و فقيه مجتهد و فيلسوف عارف تحت الشعاع قرار گرفته است. البته اين مسئله بيشتر در سطح عموم مردم صادق است.

ادامه مطلب

سوگند تاريخ مصرف ندارد

ری مک گاورن افسر سابق اطلاعات ارتش ایالات متحده و تحلیلگر سابق سازمان CIA به دريادار فالون، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا، نامه ای نوشته و به او در مورد پرونده سازی و حمله نظامی به ایران هشدار داده است.

ادامه مطلب