جروزالم پست:

اکثر اسراییلی ها مخالف حمله به ایران هستند

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | ۱۵:۰۰ کد : ۲۰۲۵۵۹۴ اخبار اصلی خاورمیانه
در این افکارسنجی که توسط دانشگاه عبری اورشلیم انجام گرفت، از پاسخگویان پرسیده شد که آیا به نظر آنها، اسرائیل باید به حمله شنبه شب ایران پاسخ دهد؟ ۵۲ درصد گفتند که بهتر است واکنشی نشان داده نشود تا دور کنونی نزاع خاتمه یابد. در عوض ۴۸ درصد پاسخ دادند که اسرائیل باید پاسخ دهد، حتی اگر به معنی گسترش نزاع کنونی باشد.
اکثر اسراییلی ها مخالف حمله به ایران هستند

دیپلماسی ایرانی: یک افکارسنجی که روزهای یکشنبه و دوشنبه از یک نمونه آماری 1466 نفری (18 سال به بالا و از بخش های مختلف جامعه) در اسرائیل انجام گرفت، نشان می دهد که 74درصد اسرائیلی ها با یک ضد حمله به ایران مخالفند اگر این کار، اتحاد امنیتی میان اسرائیل با آمریکا، انگلستان، فرانسه و چندین کشور عربی میانه رو از جمله اردن و عربستان سعودی را کمرنگ کند.

در این افکارسنجی که توسط دانشگاه عبری اورشلیم انجام گرفت، از پاسخگویان پرسیده شد که آیا به نظر آنها، اسرائیل باید به حمله شنبه شب ایران پاسخ دهد؟ 52 درصد گفتند که بهتر است واکنشی نشان داده نشود تا دور کنونی نزاع خاتمه یابد. در عوض 48 درصد پاسخ دادند که اسرائیل باید پاسخ دهد، حتی اگر به معنی گسترش نزاع کنونی باشد.

از پاسخگویان پرسیده شد که به نظر آنها، اسرائیل باید چگونه به حمله شنبه شب ایران پاسخ دهد؟ از 48 درصدی که از واکنش نظامی حمایت می کنند، 25 درصد از یک عملیات نظامی در قلمروی ایران حمایت می کنند و یک سوم آنها هم از یک عملیات راهبردی برای از میان برداشتن تهدید هسته ای ایران پشتیبانی می کنند.

از آنها پرسیده شد که آیا دولت اسرائیل در مقایسه با ایران، قوی است یا ضعیف؟ 46 درصد پاسخگویان اسرائیلی گفتند که دولت اسرائیل قوی است. 27 درصد گفته اند که ضعیف است و 27 درصد هم گفته اند که نه ضعیف است و نه قوی.

بیش از نیمی از اسرائیلی ها بر این باورند که اسرائیل باید به درخواست های امنیتی متحدانش توجه نشان دهد و 12 درصد هم مخالف این گزاره هستند. تقریبا 60 درصد پاسخگویان بر این باورند که کمک ایالات متحده آمریکا در مهار حمله ایران، اسرائیل را ملزم می کند که امنیت خود را با ایالات متحده هماهنگ کند.

گذشته از این، 43 درصد بر این باورند که همچنین باید به متحدان اسرائیل بر سر ایجاد تدابیر امنیتی در غزه و کرانه باختری اعتماد کرد و یک چهارم پاسخگویان هم مخالف این گزاره هستند. یک سوم پاسخگویان از پاسخ به این پرسش خودداری کردند.

منبع: جروزالم پست / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱

کلید واژه ها: اسرائیل ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران حمله ایران به اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل اسرائیل و امریکا


( ۶ )

نظر شما :