احساس آرامش از کووید

اروپا این بار از کرونای چین نمی ترسد

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۰ کد : ۲۰۱۷۶۲۶ اخبار اصلی اروپا
یک تغییر مسیر جدی در کشوری که بیشتر بر انزوا تأکید کرده بود تا واکسیناسیون جمعی باعث جریان یافتن سریع ویروس و تسریع در سرایتی شد که پیش از این شاهدش نبوده ایم. به همین علت است که این غول آسیایی امروز با بدترین موج کووید روبه روست. همین امر باید باعث اطمینان آن دسته از کشورهایی شود که مانند ایتالیا که ویروس در طول زمان در آن جریان داشته و فوری روی واکسیناسیون تأکید شده است.
اروپا این بار از کرونای چین نمی ترسد

دیپلماسی ایرانی: سه سال اپیدمی کووید در چین که این کشور را به زانو در آورده است، شکست سیاست کووید صفر که با قرنطینه های مکرر به پیش برده شد و بارها باعث انزوای شهرهایی با میلیونها سکنه شد باعث شدند که پکن با صراحت در خصوص ویروس به ارزیابی خود بپردازد. مقتضیات اقتصادی و اجتماعی و نیز غیرقابل مدیریت بودن یک وضعیت بحرانی دائمی این کشور را بر آن داشت که همزیستی با ویروس را بیازماید. اینکه این ویروس جریان داشته باشد و همه فعالیت ها به حالت عادی باز گردند. یک تغییر مسیر جدی در کشوری که بیشتر بر انزوا تأکید کرده بود تا واکسیناسیون جمعی باعث جریان یافتن سریع ویروس و تسریع در سرایتی شد که پیش از این شاهدش نبوده ایم. به همین علت است که این غول آسیایی امروز با بدترین موج کووید روبه روست.

همین امر باید باعث اطمینان آن دسته از کشورهایی شود که مانند ایتالیا که ویروس در طول زمان در آن جریان داشته و فوری روی واکسیناسیون تأکید شده است. سویه ها افزایش می یابند اما به گفته کارشناسان نزد ما زمینه برای تکرار موج چینی وجود ندارد. طبعا لازم است احتیاط به خرج داد و بسیاری از کشورهای اروپایی توصیه می کنند که به کشور چین سفر نکنند و برخی کشورها مانند آلمان، بلژیک، سوئد، یونان و نیز ایتالیا بار دیگر انجام آزمایش برای مسافران ورودی از چین را الزامی کرده اند.

در حالی که اروپا سعی می کند از خود محافظت کند، پکن همه چیز را آزاد می کند و پس از تقریبا سه سال قوانین مربوط به قرنطینه  را برای کسانی که وارد کشور می شوند لغو کرده و به بازگشایی مرز با هنگ کنگ اقدام کرده است. این امر با شورو شوق مورد استقبال اولین مسافرانی شد که وارد چین شده اند.

این آزادی چند هفته قبل از آغاز سال نوی قمری در چین که امسال مصادف با 22 ژانویه است صورت می گیرد. در اولین سال نوی بدون محدودیت های بهداشتی بعد از سال اسفبار 2020 پیش بینی می شود تعداد بیش از دو میلیارد مسافر با قطار رفت و آمد کنند و افزایش میزان سرایت نیز قابل تصور است. مقامات بهداشتی سکوت می کنند و به گزارش کردن تنها بیست جان باخته بر اثر کووید بسنده می کنند اما گروه بریتانیایی Airfinity برآورد می کند که از اول دسامبر در چین تعداد 35.6 میلیون مورد ابتلا وجود داشته و تعداد 209 هزار نفر نیز بر اثر آن جان باخته اند.

منبع: اونیره (ایتالیا) / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: کووید-19 کرونا ایتالیا چین شیوع ویروس کرونا آسیا اروپا چین و اروپا


( ۴ )

نظر شما :