دوره انزوای اقتصادی

تاثیرات عمیق تحریم ها بر رفاه و اشتغال ایران

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۶:۰۰ کد : ۲۰۰۲۰۵۵ اخبار اصلی اقتصاد و انرژی مجله دیپلماسی
هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال ۲۰۱۰ بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.
تاثیرات عمیق تحریم ها بر رفاه و اشتغال ایران

کلید واژه ها: تحریم های ترامپ علیه ایران کارزار اعمال فشار حداکثری ترامپ آسیب های اقتصادی تحریم ها آسیب های اقتصادی کرونا فقره مشکلات اقتصادی ایران بحران اقتصادی ایران


( ۷ )

نظر شما :