مطالب مرتبط با کلید واژه " جانسون "


مشکل با سعودی، مشکل جانسون نیست
چالشی برای ترزا می

مشکل با سعودی، مشکل جانسون نیست

اگرچه بوریس جانسون، وزیر امورخارجه بریتانیا اخیراً اظهارات تندی را علیه عربستان سعودی عنوان کرده اما واقعیت این است که جانسون و عربستان مشترکات بسیاری دارند.

ادامه مطلب
آغاز عصر حکم‌رانی زنان
ترزا می آغازگر دوران تازه‌ای است

آغاز عصر حکم‌رانی زنان

جهاد الخازن می‌نویسد: حکمرانی زنان بی‌شک بدتر از حکمرانی مردانی که پرونده کاری آنها را دیده‌ایم نخواهد بود.

ادامه مطلب