مطالب مرتبط با کلید واژه " خروج از اتحادیه "


ترامپ و طرفدارانش با انگلیسی‌ها فرق دارند
مولفه های اختصاصی رای مثبت به برگزیت

ترامپ و طرفدارانش با انگلیسی‌ها فرق دارند

که اگر چه برخی از مولفه های کمپین برگزیت جزئی از پدیده فراآتلانتیکی اشاعه پوپولیسم است، اما برخی از مولفه های آن نیز منحصر به بریتانیا است و نمی توان از آن پیروزی ترامپ در آمریکا را مستفاد کرد.

ادامه مطلب
افراط‌گرایان قاره سبز را متلاشی ‌می‌کنند
نقش داعش و راست گرایان در بی ثباتی اتحادیه اروپا

افراط‌گرایان قاره سبز را متلاشی ‌می‌کنند

محمد زارعی، پژوهشگر مطالعات کشورهای آلمانی زبان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: داعش تنها نام خود و نیروهای خود را برای تهدید اروپا برگ برنده نمی بیند، بلکه راست گرایان وجنبش های افراطی نیز خواسته و ناخواسته به کمک نیروی خارجی داعش می آیند.

ادامه مطلب
چپ‌گراها و تعارضات موجود در اتحادیه اروپا
خروج از اتحادیه معادل مخالفت با ورود به آن نیست

چپ‌گراها و تعارضات موجود در اتحادیه اروپا

یانیس وروفاکیس می نویسد: وارد شدن به یک سیستم و مقابله با آن شعاری است که بار دیگر باید احیا شود. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری بهترین گزینه پیش روی چپ گرایان یک جنبش انسان گرایانه اروپایی برای دموکرات کردن اتحادیه اروپا است.

ادامه مطلب