مطالب مرتبط با کلید واژه " اوپک "


کار اوپک تمام نشده است
ایران چه نقشی برای افزایش بهای نفت برعهده دارد؟

کار اوپک تمام نشده است

سید محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بررسی اثرات کاهش قیمت نفت پرداخته است.

ادامه مطلب