مطالب مرتبط با کلید واژه

ریاست


رئیس جمهوری که از ترور می ترسید
چهل و هفتمین بخش از کتاب جدید هیکل درباره مبارک

رئیس جمهوری که از ترور می ترسید

مبارک تصمیم گرفت تدابیر امنیتی تازه ای اتخاذ شود تا نشان دهد که تدابیر امنیتی ای که سلف او اتخاذ کرده بود، بی کفایت بوده اند، به این دلیل که طرح ترور انور سادات با موفقیت انجام شد.

ادامه مطلب