مطالب مرتبط با کلید واژه

پیتر جنکینز


این غرب بود که در برجام کوتاه آمد
درس‌های مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵

این غرب بود که در برجام کوتاه آمد

پیتر جنکینز می‌نویسد: امتیازاتی که در سال ۲۰۱۵ از ایران خواسته شده، به‌طور کلی‌‌ همان امتیازاتی است که در سال ۲۰۰۵ از طرف ایران مطرح شده بود.

ادامه مطلب
راکتور اراک باید تغییر کاربری دهد
پیتر جنکینز در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی

راکتور اراک باید تغییر کاربری دهد

مشکل این است که راکتور اراک به عنوان یک تولید کننده غیر موثر ایزوتوپ های دارویی طراحی شده و این در حالی است که به شکل موثری در تولید پلوتونیوم کارایی دارد. به همین دلیل یک اجماع بر سر ساخته نشدن تاسیسات آب سنگین اراک وجود داشت. اما اکنون با پیشرفت این پروژه دیگر توقف آن یک گزینه عملی نیست.

ادامه مطلب
در برابر تهران از حصار تحریم بگذرید
توصیه های پیتر جنکینز برای توافق هسته ای با ایران

در برابر تهران از حصار تحریم بگذرید

در صورتی که مذاکرات به شکست برسد، فرصتی نادر برای حل مساله هسته ای ایران از دست می رود و این سرنوشت منافع استراتژیک، اقتصادی، تجاری و انسانی غرب را تامین نمی کند.

ادامه مطلب
غرب می تواند به توافق با روحانی اعتماد کند
پیتر جنکینز در گفت و گوی اختصاصی با دیپلماسی ایرانی

غرب می تواند به توافق با روحانی اعتماد کند

مثبت ترین جنبه این تغییر این است که مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران اکنون محمد جواد ظریف است. او در پایتخت های غربی از احترام خاصی برخوردار است و مردی باهوش با مهارت دیپلماتیک قابل توجه شناخته می شود.

ادامه مطلب