در حالی که بیش از دو دهه موفقیت داشته است

اقتصاد سیاسی ترکیه و خوش بینی بازار به پایان کار اردوغان!

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۲۵۸۰۴ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه AKP نمونه برجسته سیاسی سازی اقتصاد است که مداخله در اقتصاد را با نیت و هدف تضمیتن و تثبیت بقای حکمرانی خود در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه در دستورکار حاکمیت بیش از دو دهه‌ای خود داشته است. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدا بر اساس تغییر و بهبود اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی، توسعه کشور همراه با افزایش رفاه شهروندان در فضای سیاسی این کشور ظهور کرده است. این حزب نخستین بار در انتخابات ۲۰۰۲ به کسب پیروزی کم نظیری موفق شد که نوار پیروزی آن تاکنون ادامه دارد.
اقتصاد سیاسی ترکیه و خوش بینی بازار به پایان کار اردوغان!

دیپلماسی ایرانی: همان‌گونه که سیاست‌های اقتصادی را زیربنای سیاستگذاری عمومی می‌دانند، اقتصاد سیاسی را می‌توان مؤلفه حکمرانی عصر کنونی برشمرد که از وابستگی و رابطه متقابل سیاست و اقتصاد به‌ویژه سیاست بقای حکمرانی حکایت دارد.

اقتصاد سیاسی گویای روابط اجتماعی و سیاسی است که بر محور قدرت استوار شده و سیاستگذاری عمومی را در بستر رفاه عمومی برای تقویت دولت و ادامه حکمرانی سازماندهی می‌کند. در این وضعیت، هر تصمیم و سیاست دولت دارای مؤلفه‌هایی از سیاسی بودن و نیات و اهداف سیاسی است که در چارچوب حمایت از دولت تفسیر می‌شود.

اقتصاد سیاسی برای تفسیر وضعیتی به کار می‌رود که دولت یا حکمران برای تضمین بقای خود، اقتصاد را سیاسی می‌کند یعنی سیاست‌های داخلی را با ابزارها و تاکتیک‌های اقتصادی مانند مشوق‌های مالی و پولی، پرداخت یارانه، تخفیف مالیات و تعرفه بازرگانی، دخالت در امور بانکی برای کاهش یا تثبیت بهره بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات و ... پوشش می دهد و افکار عمومی را برای کسب مشروعیت و مقبولیت در انتخابات یا رفراندوم تحریک و جذب می کند.

مداخله فراگیر دولت در اقتصاد که با روندی از سیاستگذاری اقتصادی دولتی همراه می‌شود با عنوان دولت رفاه، افزایش یا بهبود رفاه و آسایش شهروندان تعریف می‌شود اما ماهیت این رویکرد سیاستگذاری کسب توجه و آرای شهروندان است که اقتصاد سیاسی را معنا می‌دهد. اقتصاد سیاسی اگر چه یک دانش قلمداد می‌شود اما در واقع رهیافتی از اداره حکومت و سیاستگذاری عمومی است که اغلب دولت‌های کنونی در این چارچوب عمل می‌کنند.

دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه AKP نمونه برجسته سیاسی سازی اقتصاد است که مداخله در اقتصاد را با نیت و هدف تضمیتن و تثبیت بقای حکمرانی خود در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه در دستورکار حاکمیت بیش از دو دهه‌ای خود داشته است. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدا بر اساس تغییر و بهبود اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی، توسعه کشور همراه با افزایش رفاه شهروندان در فضای سیاسی این کشور ظهور کرده است. این حزب نخستین بار در انتخابات 2002 به کسب پیروزی کم نظیری موفق شد که نوار پیروزی آن تاکنون ادامه دارد.

برآمدن اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه پیامد نارضایتی شدید و فراگیر شهروندان این کشور از وضعیت اقتصادی، تورم سرکش، بی ارزش شدن پول ملی ترکیه در مقابل ارزهای خارجی، بیکاری شدید و ... بود که وعده‌های اردوغان و دوستانش در حزب نوپای عدالت و توسعه به مذاق شهروندان خوش آمد و تغییر حکمرانی برای اصلاح و بهبود اقتصاد، آرمان و هدف مطلق شهروندان ترکیه در انتخابات 2002 شد.

آرمان و هدف مطلقاً اقتصادی شهروندان ترکیه برای انتخاب سیاستگذاران جدید و بهبود وضعیت رفاه و معیشت خود، روندی است که در دو دهه اخیر همچنان دنبال شده و اکنون انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه در 31 آوریل 2024 نیز جلوه‌نمایی کرده است. اقتصاد سیاسی ترکیه و رابطه متقابل آن با انتخابات در این کشور به‌ویژه طلوع و غروب اردوغان را می‌توان چنین بررسی کرد: 

یکم – ظهور اردوغان با وعده بهبود شرایط و پیوستن به اروپا: انتخابات نوامبر 2002 ترکیه با پیروی شگفت انگیز حزب عدالت و توسعه پایان یافت در حالی که شهروندان این کشور جذب وعده‌های اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود شرایط اقتصادی شده بودند و اردوغان همواره بر پیوستن به اتحادیه اروپا اصرار داشت. دولت نوپای عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر رویکرد سیاستگذاری عمومی به‌ویژه سیاستگذاری خارجی خود با سیاست‌های مانند سیاست تنش صفر با همسایگان، اصلاح اقتصادی و تجارت ترکیه را در دستورکار قرار داد و بخش‌های مهم اقتصادی این کشور به‌خصوص گردشگری را شکوفا و تقویت کرد.  

در حالی که بسیاری شهروندان ترکیه، ملل منطقه، سیاستگذاران و تحلیلگران منطقه‌ای بر هویت و ایدئولوژی دینی دولت اردوغان تأکید داشتند، رویکرد عملی دولت اردوغان به گونه‌ای طراحی و اجرایی شد که بازگوی هویت اقتصادی بوده، اقتصاد و تجارت زیربنای سیاستگذاری عمومی و حکمرانی دولت ایشان قرار گرفت. این مسیر سیاستگذاری دولت ترکیه که برآمده از زیربنای فکری شهروندان و هویت اقتصادی مردم و حاکمیت ترکیه است را هاکان هاووز این‌گونه تعریف می‌کند: «آنچه جهت‌گیری و مسیر جامعه ترکیه را مشخص می‌سازد، نه سیاست بلکه اقتصاد است.»1

این روند سیاستگذاری عمومی اقتصادمحور و تعامل روزافزون با نهادهای اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه توانست اقتصاد فروپاشیده ترکیه را به ساحل آرامش و ثبات برساند و سپس موجی از رونق و رشد اقتصادی را در این کشور ایجاد کند تا ترکیه به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. این موج رونق و رشد اقتصادی بر سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه اثرگذار بوده و حزب عدالت و توسعه بیش از 20 سال بر مسند قدرت ماندگار شده است.

دوم – غروب اردوغان به امید بازگشت به رفاه: با گذشت زمان و در نتیجه سیاست مداخله‌گرایی اردوغان در تحولات منطقه‌ای و جهانی، فشار سیاست بر اقتصاد این کشور افزایش یافته و اقتصاد ترکیه را ضعیف ساخته و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است.

احمد داوود اوغلو که به عنوان سیاستگذار بزرگ و نظریه‌پرداز راهبردی ترکیه در منطقه شناخته می‌شود ازجمله دولتمردان حزب عدالت و توسعه بود که بر اثرگذاری اقتصاد بر سیاست عمومی و سیاست خارجی تأکید داشت. این سیاستگذار با همراهی اردوغان یکی از حامیان اصلی سیاست خارجی تهاجمی در سایر کشورهای منطقه مانند: عراق، سوریه، لیبی و ... بود که بروز بحران اقتصادی، افزایش تورم و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه را سبب شد.

شکل‌گیری بحران اقتصادی همراه با فشار روزافزون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی ترکیه و رویدادی مانند زلزله‌های بزرگ 2023، سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور را علیه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تحریک کرد. وضعیتی که شهروندان ترک از اقتصاد این کشور و سلطه نیات و اهداف سیاسی اردوغان مانند کاهش یا ثبات نرخ بهره در اوج‌گیری نرخ تورم، ناراضی شده و نتیجه این نارضایتی را در انتخابات ریاست جمهوری 2023 نشان دادند که انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و اردوغان با اختلاف آرای 5 درصدی توانست کمال قلیچداراوغلو را شکست دهد و بقای حکمرانی خود را به سختی ممکن سازد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به معنای آشکارسازی بحران مشروعیت و مقبولیت اردوغان تفسیر می‌شود که با افزایش نرخ تورم ترکیه طی ماه‌های اخیر در نهایت به شکست بارز حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه منجر شده، پرستیژ داخلی و بین‌المللی دولت اردوغان را چنان تضعیف کرده که این دولت با عنوان دولت شکننده قابل تحلیل است. شکنندگی دولت اردوغان در کنار عدم موفقیت در سیاست مداخله‌گرای خارجی در مناقشاتی مانند حنگ اوکراین و جنگ غزه که اقتصاد سیاسی بین‌المللی ترکیه را با شکست مواجه ساخته، غروب حکمرانی اردوغان در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه را آشکار ساخته است. غروب حکمرانی که افزایش امید به دولت، حکمرانی و سیاشستگذاری جدید میان شهروندان ترک را سبب شده است.

امید به اصلاح حکمرانی کشور که با تغییر دولت و سیاستگذار ارشد سبب بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شود با انتخابات شهرداری اخیر جلوه خاصی از خود نشان داد. جلوه‌ای از امید به بهبود شرایط که با افزایش ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی به مدت یک هفته جلوه‌نمایی داشت.

غروب دولت اردوغان و پایان سیاستگذاری اقتصاد سیاسی او در سپهر سیاسی ترکیه با امید به بهبود شرایط و بازگشت به رفاه و آسایش پیشین در پرتو شکل‌گیری دولت جدید مترادف است.

*
فرآیند سیاستگذاری عمومی که در اختیار دولت و حکمران قرار دارد به گونه‌ای است که هر پدیده اقتصادی دارای نیات و اهداف سیاسی و اجتماعی یا همان پشت‌پرده سیاسی دانسته می‌شود.

دولت ترکیه در بیش از بیست سال اخیر به رهبری رجب طیب اردوغان، جلوه خاصی از اقتصاد سیاسی را نمایش داده است که هر تصمیم اقتصادی باید تقویت و بقای دولت حزب عدالت توسعه و رهبری شخص اردوغان را تضمین و برآورده سازد. اقتصاد مطلقاً سیاسی ترکیه که سبب ظهور اردوغان در 2002 شد، اکنون نیز غروب حکمرانی اردوغان در سپهر سیاسی این کشور را سبب شده است.

خوش‌بینی شهروندان و اقتصاد ترکیه به نتیجه انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه و شکست حزب حاکم عدالت و توسعه، نشانگر اقتصاد سیاسی با دخالت فراگیر دولت در اقتصاد است که پیامد چنین انتخاباتی، آفرینش امید برای بهبود شرایط اقتصادی در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه بوده است.  
اقتصاد سیاسی و احساس‌گرایی اقتصاد، بازار و شهروندان ترکیه که در سال 2002 ظهور و پیروزی اردوغان را موجب شد، اکنون نیز امید بازگشت رفاه با سرنگونی و پایان حکمرانی اردوغان را در افکار عمومی این کشور ایجاد و تقویت کرده، وضعیتی که بیشتر بر احساس‌گرایی بازار و آرزوی اقتصادی شهروندان استوار است. 

منابع: 

1- یاووز، ‌م هاکان، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه ، ترجمه احمد عزیزی، تهران، نی، 1389، چاپ اول، ص 60

اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ترکیه اسلام ذوالقدرپور رجب طیب اردوغان حزب عدالت و توسعه انتخابات ترکیه انتخابات شهرداری های ترکیه اقتصاد ترکیه وضعیت اقتصاد ترکیه شکنندگی اقتصاد ترکیه


( ۷ )

نظر شما :

صادق نهاوندی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۰۷
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی جناب ذولقدر کاش یک نسخه اقتصادی هم به کشور خودمان میپیچیدی که وضعیت بهتری از ترکیه نداریم. اشتباه اردوغان از همان وان مینیت و غرش بر سر اسحاق رابین و کشتی ماوی مرمره شروع شد که در بهار عربی وپناهندگی بیش از ۵ میلیون سوری به ترکیه، وحمایت گسترده آمریکا از تروریسم p.k.k و کودتای نا فرجام فتح الله گولن ، و اشغال عراق و سوریه از طرف آمریکا به بهانه داعش و جنگ قره باغ،لیبی،اوکراین، همچنین آفات طبیعی سیل، آتش سوزی جنگلها و نهایت بحران جهانی اقتصاد و پاندمی کرونا ( کوید ۱۹) همه دست هم دادند تا اردوغان به انچه مد نظر داشت نایل نشود، ولی با این همه بد بیاری باز اردوغان با ۵۲ درصد آرا مردمی برای مدت ۵ سال اینده هم امورات ترکیه را در دست خواهد داشت، حتی در انتخابات شهرداریها نیز بیش از ۵۰ درصد آرا به نفع وی بود، ناگفته نماند با این همه مشکلات سیاسی و اقتصادی باز ترکیه در ردیف رتبه ۱۶ ام بیست اقتصاد برتر جهانیست ، البته با کشف ذخایر عظیم گاز در دریای سیاه و کاوشهای گازی در مدیترانه واکتشافات مهم نفتی در جنوب ترکیه وتبدیل ترکیه به هاب گازی منطقه ( روسیه،آسیای میانه از طریق ترانس خزر، همچنین مشارکت ترکیه در احیای صنعت نفت و گاز لیبی،آذربایجان،قطر،..) و رفع اختلافات سیاسی با کشورهای اورپایی منجمله فرانسه،یونان،قبرس، وبازگشایی مرز ارمنستان و استقرار ثبات سیاسی در سوریه و باز گشت آوارگان به وطن خود نوید بهتری از آینده اقتصادی ترکیه دارد. ناگفته نماند توافق ترکیه با دولت عراق در مورد احداث جاده از بندر فاو بصره به ترکیه که به پروژه توسعه یا جاده و راهن ابریشم جدید با سرمایه گذاری ۱۷ میلیار دلاری در حال اجراست، که به دلیل نا ارامی در دریای سرخ و کانال سویز یکی از مبرم ترین نیازها و اولویت های اورپا هم میباشد،که موجب فشار وتشویق اورپا هم درتسریع اجرایش گردیده، همچنین صلح قریب الوقوع باکو و ایراوان و بازگشایی کریدور زنگزور و اتصال ترکیه به آسیای مرکزی و چین ، و بهره برداری از انرژی هسته ای نشانه های مثبتی از آینده اقتصادی ترکیه دارند.
ایرانی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۱۶
البته آن چیزی که رشد اقتصادی اوایل دوران اردوغان گفته می‌شود در اصل میوه اقدامات کسانی مانند تورگت اوزال بود که سالها پیش اصلاحات اقتصادی را شروع کرده بودند و اصولا اقتصاد انقدر سریع رشد نمی‌کند.
علی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۳۸
بازم ذوالقدرپور بازم مطالب ارزان از یه ضدترک. بهتره ایشون کمی سواد سیاسی داشته باشن و کمی هم زبان خارجه بلد باشن . ایشون که همیشه علیه ترکها مطلب مینویسن لااقل کمی ترکی یاد بگیرن تا مطالب کمی به واقعیات نزدیک باشه .
نقدی به صادق نهاوندی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۹:۴۹
صادق نهاوندی این تصویر و تفسیر که از ترکیه انجام دادید که البته حمایت و همراهی ایجاد و گسترش تروریسم ناامنی جنگ و...که ترکیه در عراق و سوریه و لیبی و مدیترانه دخیل است و البته کمکهایی که امریکا اروپا و اعراب به ترکیه سرازیر کردند چه در خصوص پناهندگان و اسکان و اموزش و چه در خصوص تسلیحات و اموزش تروریستها و.... تمام این حوادث منتفع اصلی ترکیه بوده است نه متضرر بسیار بدتر از ان بر ایران گذشت و هنوز تحریم و انرژی هسته ای و سرشاخ شدن با اسراییل و امریکا است .اما نظرات شما نهایت خوش بینی است که حتی سیاستمداران و اقتصادانان حزب حاکم ترکیه به ان کمترین اعتقاد ندارند .ذخایر عظیم گازی در منطقه مناقشه یونان و قبرس با اعتراض ان دو کشور کشتی اکتشافی ترکیه خارج شد اما در خصوص نفت و گاز نه ذخایر ترکیه زیاد است و نه صرفه اقتصادی استخراج و فراوری و...دارد اما جز سیاستهای تبلیغی اردوغان و ترکیه برای اثر گذاری بر جامعه ترکیه است که البته با 52 درصد رای اردوغان به هدفش رسید . البته لازم است از 500 میلیارد برهی ترکیه که هر سال موعد سررسید ان هم ذکر میکردید .اما کریدور سینوک بعیده ایران بگذارد این کریدور تورانی و ناتویی ایجاد شود هشدار و خط قرمز مرز ایران اتمام حجت به ارمنستان باکو و ترکیه بود . استقرار امنیت در سوریه و بازگشت پناهنده ها بدون خروج ترکیه از خاک سوریه و حمایت از داعش النصره و ارتش ازاد ناممکن به نظر میرسد . گذر گاه بندر فاو و بصره بعلت عبور از مناطق ناامن کردستان عراق اینده نامعلوم دارد(مسله لاینحل ضدیت با کردها ) .تفسیر و تحلیل دقیق مبتنی بر واقعیت نه تحت تاثیر رسانه های ترکی یا گرایشات پانترکی (علی و ...)
ابراهیم قدیمی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۱۲
امروزه اقنصاد یک کشور در محدوده جغرافیائی ان نیست۔صادرات وواردات بخش اعظمی از اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد۔ترکیه بنظر میرسد بیشتر روابط تجارت خارجی ان با اروپا است۔اروپا هم امروزه از نظر اقتصادی تقریبا بی جان است۔لذا عدم پیشرفت اقتصادی ترکیه منشاخارجی ورکود اروپائی دارد۔ترک ها کارگران بسیار خوبی هستند ۔بازار برای انها باید مهیا باشد که نیست۔
ایرانی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۱:۲۳
اینجا سایت دیپلماسی است کاربر نهاوندی. طبیعتا راجع به بقیه کشورها بیشتر صحبت می‌شود و نقد بقیه به معنای وضعیت خوب ما نیست.
خسرو ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۴۷
در پاراگراف آخر که نتیجه نوشته است پایان حکمرانی اردوغان را بازگشت رفاه قلمداد کرده است چرا ؟ چون مردم در انتخابات شهرداری ها حزب جمهوری خلق را در جایگاه مساوی با اکپاراتی قرار داده اند ، به نظرمن تحلیل اشتباهی است ذوالقدر پور تحت تاثیر نفرت و کینه اش از اردوغان ، قرار گرفته است هنوز در نظرسنجی ها اردوغان رای اول را دارد و مردم به او امیدوارند طرز فکر ذوالقدر پور منطبق بر مشی پ ک ک در مخالفت با ترکیه است
آبتین ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۵۵
داعشیهای طرفدار اردوغان و پانترکهای طرف باغچه لی در ترکیه قدرت داشته باشند به واقع به نفع ماست‌. اینها یک تنه با این همه توریست و بدون هیچ تحریمی ارزش لیر را با خاک یکسان کردند.