الهام علیف، جدیدترین نمونەی مستبدان نفتی

پنجمین پیروزی کورلئونه باکو

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۲۴۵۵۳ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
نویسنده خبر: صلاح الدین خدیو
صلاح الدین خدیو در یادداشتی می نویسد: علیف که در راس یک الیگارشی خانوادگی فاسد و سرکوبگر قرار دارد، دیکتاتوری غرب گرا محسوب می شود. خوش پوشی و آراستگی و تسلط بر زبان انگلیسی او را در جایگاه "مستبدی شیک" قرار می دهد که بری از لفاظی های ضد غربی و هنجارشکنی های کلامی است.
پنجمین پیروزی کورلئونه باکو

دیپلماسی ایرانی: پنجمین پیروزی الهام علیف در آنچه انتخابات نامیده شد، شبیه نسخەی آندرویدی بازی جکیل و هاید بود که تمام داستان حول این دو شخصبت می چرخد. صد البته این دو در اصل یک نفرند و هاید بخشی از درون دکتر جکیل است که به هیاتی مستقل در آمده است!

چند سال قبل مطابق اسناد لو رفتەی ویکی لیکس سفیر وقت آمریکا در باکو، علیف را با مایکل کورلئونه مقایسه کرده بود. شخصیتی داستانی در مجموعەی پدرخواندە کە بر جایگاه و کسب و کار پدر در مافیای سیسیل اریکه زده است.

علیف که در راس یک الیگارشی خانوادگی فاسد و سرکوبگر قرار دارد، دیکتاتوری غرب گرا محسوب می شود. خوش پوشی و آراستگی و تسلط بر زبان انگلیسی او را در جایگاه "مستبدی شیک" قرار می دهد که بری از لفاظی های ضد غربی و هنجارشکنی های کلامی است.

باارزش ترین دارایی وی البته، ثروت هنگفت نفت و گاز است که سخاوتمندانه شیر آن را به سمت غرب و اسرائیل باز کرده است.

این مزیت ها باعث شده که در موارد متعدد غرب سرکوب سیاسی و فساد مالی وی را نادیده بگیرد.

آذربایجان الهام، بیش از زمان حیدر علیف، قاتل رسانەهای آزاد و صداهای منتقد است و به روایتی در زمینەی آزادی مطبوعات در پایین ترین پلەی جهان ایستاده است.

غرب گرایی علیف به موازات شرق گرایی اوست. وی سبک حکمرانی پوتین را می پسندد و مانند او خصومتی سرسختانه با نهادهای مدنی و حقوق بشری غربی دارد و آنها را به مداخلە در امور داخلی و تلاش برای براندازی متهم می کند.
تمام جمهوری های مسلمان بجا مانده از شوروی سابق از حیث تبدیل به دیکتاتوری های خانوادگی مثل همند. در همەی آنها روند ملت سازی و تاسیس هویت ملی با ماهیت اندک سالار حکومت و الیگارشی های خانوادگی حاکم گره خورده است. 

خانوادەی علیف دست کم از سال 1969 بر مناصب صدارتی آذربایجان تکیه زدەاند. حیدر علیف پدر الهام، در مقام کمونیستی مومن، در سال 1983 به مقام نحست وزیری شوروی رسید. یک ارتقاء مرتبەی غیر مترقبه برای تنها فرد مسلمان امپراتوری در تاریخ هفتاد سالەی آن. علیف که در آخرین دهەی حیات شوروی جزء حلقەی اصلی رهبران آن بود، همزمان از فعالیت اقتصادی و کسب مال غافل نبود. یکی از معروف ترین پروندەهای فساد مالی دوران برژنف که البته توسط وی نادیده گرفته شد، مربوط به علیف پدر بود.

در هنگام استقلال آذربایجان در سال 1991 علیف در جمهوری خودمختار نخجوان در انزوایی خودخواسته به سر می برد. زمانی که بازی گرگ ها در دو سال نخست حیات لرزان و لغزندەی آذربایجان مستقل به پایان رسید، در هیات یک نجات دهنده به باکو آمد و قدرت را قبضه کرد.

از آن زمان قدرت در دست این خانواده مانده است و در تاریخ نگاری دولتی، حیدر علیف رسما پدر ملت آذربایجان نامیده می شود.

منازعەی قرەباغ که باعث شعله ور شدن احساسات ملی و برانگیختن حساسیت به چارچوب سرزمینی شده، به دولت کمک کرده است که قسمی آذربایجانی گری  را چون هویت ملی در جامعه سردست کند. این هویت به طرزی موفقیت آمیز جای هویت های سابق نظیر شورویایی، مسلمان و تاتار را گرفته و مولفەهای دینی را تضعیف کرده است. هویت آذربایجانی موصوف که علیف فقید، پدر و بنیانگذار اصلی آن محسوب می شود، مرزهایی مغشوش و نه چندان روشن با پان ترکیسم تبلیغ شده از سوی ترکیه دارد.

در دوران الهام علیف رابطەی باکو و آنکارا به قدری نزدیک شده است که با فرمول "یک ملت، دو دولت" از آن یاد می شود.

تدقیق در پیشینەی سیاسی و فرهنگ غالب روسی حاکم بر خاندان علیف، که حتی گفته می شود ریشەهای قومی کردی دارند، این گمانه را تقویت می کند که مواجهەی آنان با ترک گرایی، تا حد زیادی ماهیت ابزاری دارد و فاقد انگیزەهای فکری و فرهنگی ناب است.

"یک ملت دو دولت"، نسخەی ترکی و رقیق شدە فرمول یک کشور، دو سیستم است که از سوی حزب کمونیست چین برای تحصیل وحدت سرزمینی با تایوان و هنک کنگ تبلیغ می شود. ترک ها از منابع انرژی و عمق استراتژیک باکو بهره می برند و در عوض با حمایت بی چون و چرا از آن، تداوم حکومت علیف ها را تضمین و رقبای تاریخی آن نطیر ارمنستان را منکوب می کنند. لغو خودمختاری منطقەی قرەباغ و تمرکز زدایی از  جمهوری نخجوان و تاکید بر سیستم شهروندی مرکزگرا هم که در سالیان اخیر محسوس است، احتمالا از آثار هم نشینی با اردوغان و تاثیرپذیری از نظام سیاسی ترکیه است.

مخلص کلام این که الهام علیف جدیدترین نمونەی مستبدان نفتی است کە توانسته روابط خارجی اش را به بهترین نحو سامان دهد و به مدد نفت و گاز از انتقادات سیاسی و حقوق بشری بگریزد.

آیا استبداد نفتی باکو قادر خواهد بود مانند تجربەی کشورهای عرب خلیج فارس، جهت گیری های مصلحت گرا و "روشنگرانه" در پیش گیرد؟ پاسخ به این سوال آسان نیست. اما به صورت کلی می توان گفت با وجود داشتن  منازعات فعال با همسایگان و قسمی جاه طلبی منطقەای کە از قضا با مشروعیت حکومت گره خورده، تحقق آن دشوار است.

صلاح الدین خدیو

نویسنده خبر

کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: جمهوری آذربایجان انتخابات آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان الهام علیف الهام علی اف حیدر علی اف خانواده علی اف صلاح الدین خدیو


( ۲۳ )

نظر شما :

ناشناس ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۳
جالب بود و البته بوی پا و بوی دم می داد . پا روی دم . یا دم زیر پا . پای کی بماند اما دم فقط دم پانترکیسم . کورلئونه باکو یا کوتوله ی نفتی .
علیرضا ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۶:۵۲
جناب خدیو از فساد نفتی وخانواده بارزانی و طالبانی چه خبر ؟ دیکتاتوری نمی کنند؟
صادق نهاوندی ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۶
جای بسی تاسف است یک نویسنده به جای روشنگری وارتقای بینش سیاسی مخاطبان دنبال مخدوش کردن ذهن مشترکین سایت وزین دیپلوماسی میباشد. فرمودید پدر الهام علی اف نخست وزیر و شخص دوم دولت اتحاد جماهیر شوروی بوده و از سال ۱۹۶۹ در مسند پستهای مهمی مثل رییس کا.گ.ب ،نفر دوم پلیت بیرو،ریس جمهوری آذربایجان ....... وزنش هم یک چشم پزشک واستاد دانشگاه بوده، خود الهام علی اف هم دکترای اقتصاد و مدیریت از دانشگاه لنینگراد دارد و زنش خانم مهربان علی اف هم یک پزشک متخصص از دانشگاه مسکو است،. پس معلوم میشود خانواده علی اف سواد و علم لازم را داشتند که در زمان شوروی به چنین مقامی دست یافته بوداند،و عملکرد وخدمات این خانواده باعث محبوبیت ایشان در بین مردم شده، لذا ایراد گیری شما مبنی بر اینکه چرا الهام علی اف مجددا ریس جمهور شده کمی جای تامل دارد. اتفاقا احیای تمامیت خاک آذربایجان و نجات قره باغ از اشغال ۳۰ ساله ارمنستان آنهم در ۴۴روز با حداقل تلفات کاری بس شایان تقدیر است، چیزی که حتی دشمنان سر سخت علی اف هم انگشت به دهان ماندند. ولی شما معلوم نیست دنبال چی هستید ،.
سید غیب الله ذبیحی ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۸:۱۱
جناب خدیو میفرمایید خاندان علی اف ریشه کردی دارند! البته تشبیه ایشان با کورلیونه( فرد اول داستان پدر خوانده مافیای تبهکاران ) با ریشه کردیش میتواند سازگار باشد ، منتها نه خاندان علی اف ریشه کردی دارندو نه تشابه شما منطبق با واقعیت است، البته برادران کرد از فرط کمبود شخصیتهای تاریخی در میان عشایر کرد مجبور شده اند با دستبرد به شخصیتهای دیگر ملتها متوصل شوند ، تا جاییکه کوروش هخامنشی را هم کرد، شاه اسماعیل اربیلی را هم کرد و نادر شاه افشار ، کریم خان زند را هم کرد معرفی میکنند که آخرینش هم خاندان علی اف میباشد. البته زیاد جای مذمت نیست اینکارها همه از نداری و دستنگی حاصل شده، انشالله در اینده از خاندان ملا مصطفی بازانی افرادی اسطوره به بار خواهد نشست، امروز هم کم نیستند از زیندشتی،اوجالان،قارا ایلان،دمیر تاش، که مکتب کورلیونه را طی میکنند.
خسرو ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۰:۲۵
تاکید مزورانه خدیو بر سابقه کمونیستی حیدر علیف و الیگارشی خانوادگی علیف ها و استبداد و ... چیزی جز حسادت نیست البته که روابط بسیار نزدیک ترکیه و آذربایجان واقعا دشمن آزار است و یا روابط واقع گرایانه آذربایجان با روسیه و غرب و فروش نفت به اورپایی ها و موفقیت های سیاست خارجی و پیروزی های آذربایجان در تکمیل تمامیت ارضی اش ، قابل تحسین است اگر واقعا علیف ها ریشه قومی کردی داشتند که شماها را خوشحال می‌کرد فارغ از اینکه در خاورمیانه و بخصوص نوع غیر عربی اش ، صحبت از خون و ژن و نژاد بیهوده است چون ممکن است خدیو با تمام ترک ستیزی اش ، ترک تبار باشد (مهابادی ها شهر خدیو ، از قوم پشنگ ترک ویا بلباس های ترک تبار و یا ترکمن‌ها می‌باشند که بخاطر سنی بودن ، سورانی هستند و لیکن در منطقه ترکی زبان تشیع و کردی زبان تسنن است بدان جهت ترکهای سنی ، کردی هم می‌دانند) فقط سوال این است آذربایجان کدام منازعه را با کدام همسایه دارد؟ کدام جاه طلبی منطقه ای ؟ آرزوهایت " برای ناکامی و شکست برای آذربایجان" را در قالب نوشته در آوردی ، علی اف برای هفت سال انتخاب شد و البته با عنوان قهرمان ملی ، شخصیت واقع بین او ، موجب ایجاد روابط صحیح با همسایه ها و بخصوص ایران و ارمنستان خواهد شد و جهت گیری مسلحانه و روشنگرانه ادامه پیدا خواهد کرد
عبدالرضا ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۱:۴۹
اگر انتخابات ازربایجان و دموکراسی ان در حد اعلا هم بود باز الهام علیوف رئیس جمهور می شد حالا با 90 درصد نه با 80 درصد میشد
فرهاد ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۱:۵۹
بسیاری از دیکتاتور های دیگر هم تحصیلات بالایی داشتند و هم هوش زیادی. ولی این چیزی از دیکتاتور بودن آنها کم نمی‌کند. البته الهام علیف هیچکدام از اینها را هم ندارد! ضمنا در کردستان عراق انتخابات تقریبا آزاد است و با اینکه دو حزب اصلی مسلط هستند ولی در مقاطعی احزابی مانند جنبش تغییر در بعصی استان‌ها آرای بیشتری کسب کرده اند. چنین چیزی در باکو غیر ممکن است.
احمد ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۳:۱۲
احتمالا در اینده نزدیک اذربایجان امارات دیگری در همسایگی ما خواهد بود وما همچنان حسرت خور انها؟؟
محمد ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۶
سوال من این است که این افرادیکه به زبان فارسی از دیکتاتور آذربایجان حمایت می کنند واقعا ایرانی هستند یا نه . و یا اینکه اگر ایرانی هستند واقعا باورشان شده با باکو و نخجوان هموطن هستند اما با اصفهان و شیراز نه ؟ ترک زبان بودن مجوزی است برای دریوزگی آستان اردوغان و علی اف؟
من از کویر مرکزی ام ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۹
با سربرآوردن دیکتاتوری در کشور همسایه، ما باید چگونه به موضوع نگاه کنیم؟. نظر من به عنوان یک شهروند عادی ایران این است: ۱ دیکتاتور بیش از آنکه همسایه را به مُشتی بیازارد، ملت خویش را به قربانگاه هوس و جاه‌طلبی خواهد برد. پس اگر حرکتی کرد، باید حساب شده جا خالی داد!. ۲ دیکتاتور چون گاو نه من شیر است؛ بلاخره لگد زیر سطل شیر خواهد زد و ملتش از او رویگردان خواهند شد و روزی که پیمانه پر شود، به حساب خودشان او را ادب خواهند کرد. ۳ دوستان دیکتاتور، مانند رفیقان پسر پولدارند، وقتی بی‌نیاز شدند، از او فاصله می‌گیرند. اکنون، بی‌معنی ترین سخن او را خرد تمام و کمال وصف می‌کنند و فردا سخن راست و درست وی را حرف مفت و بیهوده جلوه می‌دهند.‌ ۴ وقتی رئیس کشوری - خواه دیکتاتور و خواه غیر دیکتاتور- کار و کوشش و تلاش و پشتکار را به کناری بگذارد و وطنش را با پول نفت و گاز و معادن اداره کند، سقوط او حتمی است. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد؛ زیرا او چون مردی است که میراث می‌فروشد و گذران زندگی می‌کند. بالاخره تا کجا می‌تواند به تن‌پروری و بی‌عاری ادامه دهد؟. ۵ حکومت دیکتاتورمابانه بر کشور نفتی، برابر آنچه ما به چشم سر از سرنوشت صدام و قذافی دیده‌ایم، آخر و عاقبتی ندارد. نتیجه: هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود بگذار تا افتد و بیند سزای خویش
چمران ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۳
الهام همان نقشی را بازی می کند که محمد رضاشاه بازی می کرد. او همانند شاه نفت ارزان را در اختیار اسرائیل قرار می دهد تا مسلمانان را قتل عام نماید. و به کشورهای غربی بویژه انگلیس هم باج می دهد تا دیکتاتوریش را معقول و مقبول جلوه دهند. درآمد سرانه هر شهروند آنسوی ارس که به دروغ آذربایجان نامیده می شود کمتر از درآمد سرانه هر شهروند ارمنستان است علی رغم بر خوردار بودنشان از نفت و گاز هنگفت بر خلاف ارمنستان که وارد کننده نفت و گاز است. انتخابات شعبده بازیی بیش نیست. هر بار هم خواست قانون را عوض می کند تا بار دیگر و آنهم به مدت بیشتر بر سر کار بماند.
علی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۷:۳۱
نویسنده ، اگه قرار بر تایید نظرات سفیر امریکا در اذربایجان هست پس باید تمام گفته های مقامات امریکا علیه کشورمون رو هم قبول کنیم . یعنی شما دولتمردان اذربایجان رو از مردم انجا بهتر میشناسید؟ اینهمه یاوه گویی علیه کشور اذربایجان و دولتمردانش به چه علت؟
سنجری ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۷
آقای خدیو شما با این همه اطلاعات نادرست که در باره الهام علی اف و پدرش حیدرعلی اف دادید، خیلی عجیبه که اصرار دارید، حتما" در مورد آذربایجان و این خاندان مطلب بنویسید. برای مثال: - خانواده علی اف از 1969 هیچ صدراتی نداشته بلکه تا 1969 حیدر علی اف معاون اول نخست وزیر شوروی بوده است. - نه تنها از سال 1983 حیدر علی اف نخست وزیر شوروی نبوده بلکه وی هیچوقت چنین سمکتی نداشته و از سال یاد شده تا زمان فروپاشی به ترتیب تیخونوف، ریژکوف، پولوف و سیلایوف بوده اند. - ایشان احتمالا نخست وزیر شوروی را با دبیرکلی حزب کمونیست جمهوری آذربایجان اشتباه گرفتند که حیدرعلیاف در سال 1982 به آن دست یافت. - ایده یک ملت ، دو دولت در خصوص رابطه آذربایجان و ترکیه را نه الهام علی اف بلکه حیدرعلی اف ابداع کرده اند. - ایشان از واژه هایی استفاده کرده اند که ابداع خودشان است و جایی در سپهر سیاسی جمهوری آذربایجان ندارند. مثل هویت شورویایی یا تاتار - ایده یک ملت دو دولت اصلا شباهتی به روابط چین با تایوان ندارد. چین خواهان الحاق تایوان به حاکمیت خود است و تایوان دشمن این نظریه است. در حالی که رابطه ترکیه و آذربایجان اصلا اینگونه نیست. در پایان هم ذکر این نکته حائز اهمیت است که سیاستمدار مستبد و فاسد و قاتل آزادی که شما می گویید اولا" همزمان نمی توان غربگرا و شرقگرا باشد در ثانی همین آدم نامطلوب از نظر شما این کارها را برای کشورش انجام داد: - آزادی 20 درصد از خاک کشورش به رغم تمام تلاشهای آمریکا و فرانسه - بازسازی سریع مناطق آزاد شده در حالی که ما بعد از 34 سال هنوز مناطق جنگ زده را نتوانستیم بازسازی کنیم. - حفظ ثبات اقتصادی علیرغم دو جنگ بزرگ فراگیر طی 2020 تا 2022 و کنترل تورم و توسعه رفاه و ارزش پول ملی( یک منات آذربایجان الان 32 هزار تومان است) در این مدت ما چیکار کردیم؟
فرزاد ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۰
بهتر بود نویسنده ی محترم یک مورد مهم دیگر در مورد پیشینه ی خانواده ی علیف وسابقه ی ضد ایرانی اونها رو هم میگفتن.به اعتراف صریح مرحوم حیدر علیف؛ایشون افسر اطلاعاتی ک .گ.ب در ایران بودن و قطعا بیشتر ما ایرانیها ومخصوصا مسوولین وقت کشورما از هزینه های هنگفتی که عمال شوروی و جاسوسانشون به ملت و کشور ما تحمیل کردن و خطراتی که در جریان فرقه ی دمکرات و اشغال آذربایجان متوجه تمامیت ارضی کشور ما کردن؛با خبرهستن.جاسوسی یک کمونیست ومامورک.گ.ب از کشور ما چیز عجیبی برای ما ایرانیها نیست ؛بلکه اون چیزی که عجیب و البته مشکوک و سوال بر انگیزه ؛کمک و همراهی و همکاری همه جانبه ی دولتهای وقت ما با این حکومت و رژیم دیکتاتور و موروثیه.
ایراندوست ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۵
شیتیل بگیرهای باکو باز هم داغ کردند!
علی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۵
شتباه سهوی نویسنده را در مورد تسلط الهام به زبان انگلیسی را اینطور اصلاح کنیم که ایشان مسلط به چند زبان زنده دنیا از جمله انگلیسی فرانسه آلمانی روسی وزبان مادری اش یعنی تورکی می باشند. نمی دانم نویسنده از وضعیت اقتصادی کشور آذربایجان خبر دارد؟ آیا می داند هر منات آذربایجان تقریباٌ 33000 تومن است؟ البته با اینکه نمی خواهد از کشور آذربایجان تعریف کند ولی هرچه نوشته است برخلاف خواست درونی اش ، تمجید از عملکرد حاکمان آذربایجان است.
حامد ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۵
معلوم نیست چرا وقتی با این دلایل و منطق از علیف دیکتاتور انتقاد میشود، تجزیه طلبان ترک ناراحت می‌شوند! بعید است این افراد ایرانی باشند. واقعیت این است که حکومت دست نشانده اسرائیل در باکو در شاخصهای های فساد از اکثر همسایگانش از جمله از ارمنستان وضع وخیم‌تری دارد و تنها به نفت دل خوش کرده است. فعلا علیف با تکیه بر اسرائیل و ترکیه می‌تواند بتازد ولی آینده ای نخواهد داشت.
به علی ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۹
ارزش پول وون کره جنوبی و یوان چین دینار عراقی و روپیه هند از منات باکو کمتر است ایا قدرت و نفوذ و درامد و تکنولوژی این کشورها بیشتر است یا باکو ؟؟؟؟شما درامد و سرانه و ازادی مدنی مردم ارمنستان نسبت به باکو بسنجید تا به اوج فاجعه مردم باکو پی ببرید .تمجید از حکومت موروثی و احتناق استبدادی و طاغوتی علیف و مهاجرت بیش از نیمی از مردم باکو به جمهوریهای سابق شوروی برای کارگری و روز مزدی فلاکت است اما برای شما افتخار و تمجید .مرزهای عقلانیت با تفکرات قومیتی و نژادی جا به جا کردید
کوروش داریوش راده ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۲:۰۹
علیف مرد عمل است و نه شعار و حمایت قاطع مردم آذربایجان را دارد. فاتح قره باغ بوده و فتح قره باغ را می توان معادل فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح تورک عثمانی و فتح هند توسط نادرشاه افشار تورک ایرانی و فتح اناتولی توسط سلطان آلپ ارسلان سلجوقی تورک ترکمنی در نظر گرفت.
خسرو ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۱
مشی غیرعادلانه سایت محترم دیپلماسی ایرانی در انتخاب درج نظرات و نوشته ها ، با محدود کردن نظرات فقط به محدود کردن طیف علاقه مندان منجر می‌شود بطور مثال وقتی خدیو نوشته ای در رابطه با الهام علیف و شباهت او به کورلئونه مافیای ایتالیایی می‌نویسد مشکلی ندارد ولی وقتی من نظر میدهم که خدیو شباهت ظاهری زیادی با مایکل کورلئونه دارد مسئله حاد می‌شود
حامد ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۵
کجا شما پانترکها محدود شده اید!؟ شما صبح تا شب به تاریخ ایران و اقوام ایرانی اصیل و خلیج فارس و ... فحاشی میکنید نظرات تان منتشر می‌شود! در همین قبله رویاهای تان ترکیه ۳۰ میلیون کرد حق حرف از حق زبان مادری شان را ندارند بعد شما ناراحتید توهین ها و جعلیات تاریخی تان منتشر نمی‌شود!؟
به کوروش داریوش راده ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۲
واقعا پانترکها در توهم به سر میبرند اخر هم سر خود به باد خواهند داد و زحمت همسایگان . پیروزی در یک جنگ یک طرفه با حمایت تسلیحاتی لجستیکی و مستشاری ترکیه و اسراییل و انگلیس و تکفیریها و کشته شدن بیش از هزار نفر در یک محیط اقلیمی محدود را به فتوحات و لشکر کشی قرن گذشته تشبیه میکند