مطالب مرتبط با کلید واژه

سید احمد حسینی


قدرت نرم روسیه در عصر پوتین
ابزارهایی که کرملین برای ارتقای جایگاه بین‌المللی خود دارد

قدرت نرم روسیه در عصر پوتین

سید احمد حسینی، کار‌شناس ارشد امور سیاسی و بین‌المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به اعمال قدرت نرم مسکو در مناسبات جهانی پرداخته است.

ادامه مطلب
جنگ تمام عیار و اعلام نشده‌ غرب با روسیه
تهاجمی چندجانبه علیه مسکو در جریان است

جنگ تمام عیار و اعلام نشده‌ غرب با روسیه

سید احمد حسینی، کارشناس ارشد امور سیاسی و بین‌المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: رویارویی روسیه و غرب با محوریت آمریکا تداوم یافته و کشورهای بیشتری را درگیر خواهد ساخت.

ادامه مطلب
روسیه به کدام سو می‌رود؟
جستاری در رفتارهای جدید کرملین و نقش کلیدی ایران

روسیه به کدام سو می‌رود؟

سید احمد حسینی، کار‌شناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت: افکار عمومی ایران و روسیه حتی در نزد نخبگان و الیت دو کشور، نگاه کلیشه‌ای و سنتی داشته و هیچگاه نتوانسته‌اند یک رابطه عمیق همه جانبه بین دو کشور ایجاد نمایند.

ادامه مطلب
جهت‌گیری‌های جدید در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه
انسداد در روابط با غرب، مسکو را به سمت جنوب جذب کرده است

جهت‌گیری‌های جدید در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه

سید احمد حسینی، کارشناس ارشد امور سیاسی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: در حال حاضر خاورمیانه با مختصاتی که پیدا کرده، زمینه خوبی برای تحرک دیپلماسی روسیه است.

ادامه مطلب