مطالب مرتبط با کلید واژه " عمار "


دلایل کناره‌گیری سید عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراق
سید محسن حکیم در کنفرانس مطبوعاتی خود تشریح کرد:

دلایل کناره‌گیری سید عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراق

سید محسن حکیم گفت: ما همچنان به ایدئولوژی مجلس اعلا پایبند بوده و هستیم و آن چه در برخی رسانه ها دیدیم و خواندیم و شنیدیم مبنی بر این که اختلافات ایدئولوژیک با دیگر اعضای مجلس اعلا داشتیم صحت ندارد و عاری از حقیقت است. اختلاف ما با دیگر اعضای مجلس اعلا صرفا مدیریتی بوده و بر سر نحوه اداره کار با هم اختلافاتی داشتیم.

ادامه مطلب