مطالب مرتبط با کلید واژه

پرواز


سرایت تنش های دیپلماتیک به آسمان
دلسردی ها در روابط تهران - منامه ادامه دارد

سرایت تنش های دیپلماتیک به آسمان

در بیانیه گلف ایر آمده است، خدمات هوایی بین ایران و بحرین تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود. دلیل این اقدام نیز تاخیر تهران در صدور مجوز برای پرواز های گلف ایر اعلام شده است.

ادامه مطلب
دشواری های ایران ایر در اروپا
تحریم تامین سوخت رقم زد

دشواری های ایران ایر در اروپا

از آنجایی که مخزن پر شده از سوخت برای یک پرواز رفت و برگشت کفایت نمی کند، خلبان ناچار است در راه بازگشت در میانه راه فرود بیاید تا عمل سوخت گیری انجام شود. از سوی دیگر این هواپیماها ناچارند با سرعت کمتری حرکت کنند تا در مصرف سوخت صرفه جویی شود.

ادامه مطلب