مطالب مرتبط با کلید واژه

بابک زنجانی


لغو تحریم بابک زنجانی به نفع ایران است/ دسترسی تهران به اموال زنجانی
نگاهی به تبعات لغو پاره ای از تحریم ها با حکم اتحادیه اروپا

لغو تحریم بابک زنجانی به نفع ایران است/ دسترسی تهران به اموال زنجانی

سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی و امیرهوشنگ امیری دبیرکل اتاق بازرگانی ایرانی و انگلستان در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بیان می کنند، لغو تحریم بابک زنجانی هم بر اساس رویکرد سیاسی و هم اقتصادی صورت گرفته است.

ادامه مطلب