مطالب مرتبط با کلید واژه " دیوید کامرون "


دومین بانوی آهنین انگلیس
ترزا می کابینه زنان قدرتمند را می‌سازد

دومین بانوی آهنین انگلیس

بسیاری از همکاران ترزا می‌، او را آدمی مطمئن توصیف می‌کنند، کسی که کاری را که به دستش بدهند حتما به سرانجام می‌رساند.

ادامه مطلب
آقای کامرون شیخ تمیم را بازخواست کنید
سایه پرونده حمایت از تروریسم بالای سر امیر قطر در لندن

آقای کامرون شیخ تمیم را بازخواست کنید

روزنامه ساندی تلگراف گزارش داد که فشارها به دیوید کامرون افزایش یافته است و طرف‌های سیاسی مختلف از او می‌خواهند که قضیه "حمایت مالی از تروریسم" را در دستور العمل گفت‌وگوهای خود با امیر قطر قرار دهد.

ادامه مطلب
تاریک سازی فضای منطقه ای علیه ایران
رهبران قاره سبز با انگیزه های اقتصادی به منطقه آمدند

تاریک سازی فضای منطقه ای علیه ایران

دکتر علی بیگدلی در گفتکوی خود با دیپلماسی ایران تاکید می کند که رهبران فرانسه و انگلیس با دستاویز قرار دادن برنامه هسته ای ایران، نقصان های اقتصادی خود را جبران می کنند

ادامه مطلب