مطالب مرتبط با کلید واژه " آسیب شناسی 40 سال دیپلماسی انقلاب اسلامی "


رقابت های سیاسی وزرای خارجه را سیبل انتقادات کرده است
آسیب شناسی ۴۰ سال دیپلماسی انقلاب اسلامی

رقابت های سیاسی وزرای خارجه را سیبل انتقادات کرده است

مهدی ذاکریان در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی می‌گوید: به نظر من نکته و یا نقص اساسی به این مساله باز می گرد که آیا میان این نهادها و مراکز قدرت قانونی و یا فراقانونی یک هماهنگی و انسجام وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال است که می تواند شرایط امروز را برای تکثر مراکز تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی روشن کند. در این راستا من بر این باورم که همه این نهادها و ارگان ها باید در یک دایره منسجم و هماهنگ، ذیل نگاه رهبری حرکت کنند، در غیر این صورت شرایطی که امروز دامن کشور را گرفته است کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب
چهاردهه فرازونشیب سیاست نه شرقی نه غربی  جمهوری اسلامی ایران، از آرمان تا واقعیت
آسیب شناسی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

چهاردهه فرازونشیب سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران، از آرمان تا واقعیت

افشار سلیمانی در یادداشتی اختصاصی برای دیلماسی ایرانی در خصوص ارزیابی و آسیب شناسی ۴ دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می نویسد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف، اهداف و استراتژی‌های متفاوتی را دنبال کرده و طی چهار دهه‌ای که از استقرار این نظام سیاسی سپری شده، همواره شبیه به هم نبوده و تحت فشار های بین المللی و در راس آن امریکا دچار تغییر و تحول شده و نعل به نعل موفق به اعمال سیاست خارجی نه شرقی ونه غربی نشده است.

ادامه مطلب
محمدجواد ظریف، نقطه عطف دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است
آسیب شناسی ۴۰ سال دیپلماسی ایران

محمدجواد ظریف، نقطه عطف دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است

مرتضی موسوی خلخالی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی در خصوص ارزیابی و آسیب‌شناسی دیپلماسی ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران معتقد است که در این چهار دهه می‌توان حضور محمد جواد ظریف را یک نقطه عطف در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست، چرا که با یک نگاه جدید و در عین حال جدی، وزیر امور خارجه ای روی کار آمد که توانست در سایه سال ها تجربه در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چهره ایران را در جامعه جهانی تغییر دهد.

ادامه مطلب
دستاوردهای دیپلماسی کشور در این چهار دهه بیش از کاستی هایش بوده است
نگاهی به ۴۰ سال دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

دستاوردهای دیپلماسی کشور در این چهار دهه بیش از کاستی هایش بوده است

سید داوود صالحی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است: در طول این ۴۰ سال هر دولت بنا به اقتضائات خود و خوانشی که از مقوله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی داشته، شرایط را تغییر داده که یقیناً مسئله و مقوله سیاست خارجی نیز یکی از آنها است. به هر حال در مجموع این دولت‌ها در یک تسلسل از کاستی‌ها و نقاط قوت توانستند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را به اینجا برسانند و خط فکری اصلی انقلاب اسلامی و منافع ملی را حفظ کنند و بعد از ۴۰ سال ما شاهد دستاوردهای پررنگ در حوزه سیاست خارجی هستیم.

ادامه مطلب
نگاه داخلی متناسب با مصالح دینی و نگاه بین المللی مطابق با منافع ملی باشد
آسیب شناسی ۴ دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی

نگاه داخلی متناسب با مصالح دینی و نگاه بین المللی مطابق با منافع ملی باشد

علی بیگدلی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی در خصوص ارزیابی دیپلماسی چهل ساله انقلاب اسلامی ایران بر این باور است: در حقیقت در طول چهل سال گذشته دستگاه سیاست خارجی مجری اوامر دیگر نهادهای قدرت در داخل بوده است، چنان که اکنون هم دستگاه سیاست خارجی با همین معضل و نقص روبه‌روست، به گونه ای که اکنون در سایه تکثر مراکز تصمیم‌گیری، وزارت امور خارجه به انفعال رسیده است.

ادامه مطلب
دیپلماسی ۴۰ ساله ایران قربانی سهم خواهی های جریانات سیاسی بوده است!
آسیب شناسی ۴۰ سال دیپلماسی انقلاب اسلامی

دیپلماسی ۴۰ ساله ایران قربانی سهم خواهی های جریانات سیاسی بوده است!

محمد صادق کوشکی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است: به واسطه درک غلطی که از مقوله دیپلماسی در طول ۴۰ سال در مقامات شکل گرفت از گذشته تا به امروز نوعی شیفتگی نامعقول و حتی کودکانه در برخی از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور برای نزدیکی بدون امتیاز به غرب یا شرق در طول این سال‌ها به وجود آمد.

ادامه مطلب
نافرجامی سیاست خارجی ایران
آسیب شناسی دیپلماسی چهل ساله جمهوری اسلامی ایران

نافرجامی سیاست خارجی ایران

داوود هرمیداس باوند در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی در خصوص آسیب شناسی دیپلماسی چهل ساله جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اگر بخواهیم واقع گرایانه به مسائل نگاه کنیم ایران در این چهل سال در عرصه سیاست خارجی با یک نافرجامی روبه رو بوده است، اگر نگوییم که با یک ناکامی مواجه است.

ادامه مطلب