بادامچیان: دستاوردهای سفر روحانی به مالزی و ژاپن را شفاف تشریح کنید

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ کد : ۱۹۸۸۳۴۳ سرخط اخبار

دبیرکل حزب مؤتلفه با اشاره به دیدار رییس جمهور از مالزی و ژاپن گفت: انتظار داریم که ریاست جمهوری، دستاوردهای این سفر را شفاف تشریح کند تا نقاط ابهامی باقی نماند و حمایت ملت را همراه داشته باشد.

به گزارش افکارنیوز،  اسدالله بادامچیان حزب مؤتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی درباره بودجه 99 گفت: دولت اصرار داشت که بودجه نویسی برای سال ۹۹ یک تحول در بودجه ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه براساس گزارش ریاست دیوان محاسبات، که مقام رسمی در امر بودجه و تفریغ بودجه است، معلوم شد که دولت حتی به قانون بودجه ای که خود به مجلس برده و تصویب گرفته است نیز عمل نمی کند.

بادامچیان افزود: رییس دیوان محاسبات در مجلس گفت که قرار بود سال ۹۷ زیان واقعی شرکت های دولتی ۲ هزار میلیارد تومان باشد، اما در عمل این زیان به ۴۵هزار میلیارد تومان رسید. مفهوم این گزارش این است که دولت در تهیه بودجه و پیش بینی درآمد و هزینه حتی در شرکت های دولتی نیز دچار اشتباه فاحش محاسباتی است. این امر غیر از آن است که شرکت های دولتی سودده نیز سود واقعی خود را اعلام نمی کنند و مالیات هم نمی پردازند.

وی تأکید کرد: مسلماً ما در مؤتلفه این نوع بودجه نویسی در عمل به بودجه را قبول نداریم و دولت که اظهار می داشت بودجه سال ۹۹ را با روشی جدید و دقیق می نویسد، معلوم شد که چنین نیست و بودجه سال ۹۹ نیز نمی تواند دخل و خرج کشور را به طور واقعی پیش بینی نموده و تحقق بخشد.

بادامچیان اظهار داشت: امیدواریم دیوان محاسبات هرچه زودتر تفریغ بودجه ۹۷ را تسلیم مجلس کند تا افقی روشن برای بررسی اولیه بودجه ۹۹ در اختیار نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

دبیرکل حزب مؤتلفه با اشاره به دیدار رییس جمهور از مالزی و ژاپن گفت: رییس جمهور در این سفر گفت در راستای منافع ملی از هیچ گونه مذاکره و توافقی رویگردان نیستیم. انتظار داریم که ریاست جمهوری، دستاوردهای این سفر را شفاف تشریح کند تا نقاط ابهامی باقی نماند و حمایت ملت را همراه داشته باشد.

کلید واژه ها: حسن روحانی


( ۱ )

نظر شما :