اتفاقی که به ضرر اقتصاد و منافع ملی مصر است

اسرائیل، برنده واگذاری جزایر مصری به عربستان

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۲۱:۳۲ کد : ۱۹۶۹۷۲۸ اخبار اصلی خاورمیانه
رژیم صهیونیستی از سالها پیش در نظر داشت با کندن کانالی جدید خلیج عقبه را از بندر ایلات به دریای مدیترانه وصل کند ولی به دلیل حاکمیت مصر بر تنگه تیران و لزوم عبور کشتی های مایل به عبور از مسیر جدید از آب های سرزمینی مصر طبیعی بود که آن طرح اجرا نشود.
اسرائیل، برنده واگذاری جزایر مصری به عربستان

نویسنده: رضا دهنوی، کارشناس مسائل سیاسی

دیپلماسی ایرانی: با گذشت چند روز از مصوبه مجلس نمایندگان مصر مبنی بر واگذاری جزیره های تیران و صنافیر به عربستان هم اکنون مشخص شده که این اقدام بیش از آنکه به نفع عربستان باشد منافع رژیم صهیونیستی را تامین کرده و مصر بازنده بزرگ این معامله بوده است.

اگرچه بر اساس مصوبه مجلس مصر که با پیگیری و فشار دولت سیسی به دست آمد دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان واگذار می شود ولی مهمترین نتیجه آن از دست رفتن حاکمیت مصر بر تنگه تیران است. این مساله چه از بعد اقتصادی و چه بعد سیاسی کاملا منافع رژیم صهیونیستی را تامین کرده و در مقابل کاملا به ضرر مصر است. تنگه تیران با 8 کیلومتر عرض تا  پیش از مصوبه اخیر مجلس نمایندگان مصر تحت حاکمیت آن کشور قرار داشت. در صورتی که دو جزیره مزبور به عربستان واگذار شوند 2 کیلومتر از 8 کیلومتر مزبور آبهای سرزمینی مصر، 2 کیلومتر آبهای سرزمینی عربستان و 4 کیلومتر آبهای بین المللی خواهد بود که مشمول قانون تردد آزاد کشتیهای سایر کشورها خواهد بود. این مساله موضوعی است که رژیم صهیونیستی سالها به دنبال آن بود تا در صورت اجرایی شدن منافع سیاسی و اقتصادی خود را تامین کند.

رژیم صهیونیستی از سالها پیش در نظر داشت با کندن کانالی جدید خلیج عقبه را از بندر ایلات به دریای مدیترانه وصل کند ولی به دلیل حاکمیت مصر بر تنگه تیران و لزوم عبور کشتی های مایل به عبور از مسیر جدید از آب های سرزمینی مصر طبیعی بود که آن طرح اجرا نشود. با برطرف شدن این مشکل رژیم صهیونیستی می تواند بدون هیچ مزاحمتی طرح خود را جامه عمل بپوشاند و عملا مسیر جدیدی برای ارتباط دریای سرخ با دریای مدیترانه احداث کند. طبیعی است که مسیر جدید رقیب جدی کانال سوئز خواهد بود.

در شرایطی که به دلیل ناامنی های موجود تعداد گردشگران خارجی در مصر کاهش یافته و به تبع آن درآمدهای ارزی مصر از صنعت گردشکری به عنوان مهمترین منبع درآمد آن کشور افت شدیدی یافته،  هم اکنون منبع اصلی درآمد مصر عوارض دریافتی از کشتی هایی است که از کانال سوئز عبور می کنند. در صورت احداث مسیر جدید توسط کانال سوئز قاعدتا باید شاهد ایجاد رقابت بین مسیر قدیمی و مسیر جدید و کاهش درآمدهای ارزی مصر باشیم.

از نظر سیاسی نیز رژیم صهیونیستی دستاوردهای بزرگی پس از واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان به دست خواهد آورد. پیش از آن مصر این حق را داشت که بر اساس قواعد حقوق بین الملل کشتی هایی که از تنگه تیران به عنوان آبهای سرزمینی مصر عبور می کردند را تفتیش کند یا حتی مانند جنگ سال 1967 مانع از عبور و مرور کشتیها از آن مسیر شود ولی با مصوبه مجلس نمایندگان مصر این حق از آن کشور گرفته شد. بر اساس توافق جدید کشتیهای جنگی رژیم صهیونیستی این حق را دارند که بدون اجازه مصر در منطقه تردد کنند.

همچنین از بین رفتن حق حاکمیت مصر بر تنگه تیران امنیت ملی آن کشورا را خطر خواهد انداخت. چرا که بر اساس توافق جدید عملا مرزهای جنوب شرقی شبه جزیره سینا به محل مناسبی برای قاچاق اسلحه، کالا و ... و همچنین تشدید فعالیت های تروریستی تبدیل خواهد شد. 

کلید واژه ها: رژیم صهیونیستی تنگه تیران صفیران مصر عربستان


( ۱ )

نظر شما :