مطالب مرتبط با کلید واژه

تعرفه تجاری


ترامپ در بن بست جنگ تعرفه ها
بازی کاخ سفید برای امتیاز گیری از چین

ترامپ در بن بست جنگ تعرفه ها

جنگ تعرفه ها  یا جنگ گمرکی که از آن با عنوان Tariff war  یا Customs War نیز یاد می شود در واقع اشاره به سیاست ضد رقابتی جدید ترامپ در قبال رقبای اقتصادی آمریکا دارد و در جریان آن آمریکا در راستای کاهش توان رقابتی دیگر کشورها، روی کالاهای صادراتی آنها تعرفه وارداتی یا مالیات گمرکی سنگین وضع می کند تا در نتیجه قیمت نهایی آنها افزایش یافته و در نتیجه اقبال به خریدشان کم شود!

ادامه مطلب
درباره اختلاف های آمریکا و متحدانش بر سر تعرفه های تجاری
توجه به تکرار تجربه های تاریخی

درباره اختلاف های آمریکا و متحدانش بر سر تعرفه های تجاری

حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل: اقدام های ترامپ و تیم اقتصادی اش دقیقا زیر پارگذاردن اصول اول اقتصاد سرمایه داری به نفع منافع کوتاه مدتی است که اقتصادانان مدعی هستند در بلند مدت به زیان همه است.

ادامه مطلب