مطالب مرتبط با کلید واژه

نارضایتی اقتصادی مردم


تراکم ابرهای طوفانی بر فراز ایران
در حالی که سال میلادی رو به پایان است

تراکم ابرهای طوفانی بر فراز ایران

با توجه به عملکرد دولت جدید در بیش از سه ماه از روی کار آمدن رئیسی، نشانه‌هایی از نارضایتی در حال ظهور و تشدید و کشور ایران در حال تجربه تورم افسار گسیخته است. نرخ بیکاری و فقر در حال افزایش و شاخص‌های نامطلوب اقتصادی به انتقادات شدید علیه دولت منجر شده است. تحریم های اقتصادی علیه کشور مشکلات اقتصادی پیش روی مردم ایران را تشدید کرده است. برخی از نمایندگان مجلس، دولت رئیسی را مقصر سقوط بورس ایران می‌دانند و دولت را به دلیل عدم رسیدگی به افزایش نرخ فقر و بیکاری متهم کرده اند.

ادامه مطلب
میراث احمدی نژاد برای روحانی
آیا شرایط بد اقتصادی باعث اعتراضات در ایران شد؟

میراث احمدی نژاد برای روحانی

روحانی باید تعجب کند که چرا اعتراضات در حال حاضر پس از دو سال رشد اقتصادی رخ می دهد، و در زمانی که تحریم ها و رکود اقتصادی در حال کم شدن است.

ادامه مطلب