مطالب مرتبط با کلید واژه

آینده عربستان سعودی


ناسیونالیسم جدید عربستان سعودی
نقشه های ژئوپلتیکی هدفمند محمد بن سلمان

ناسیونالیسم جدید عربستان سعودی

برنارد هایکل و سید رحمان موسوی در یادداشت مشترکی برای دیپلماسی ایرانی می نویسند: با قضاوت بر اساس اقدامات اخیر MBS در سیاست خارجی – مانند واداشتن چینی ها به میانجیگری در مناقشه او با ایران و ایالات متحده برای انجام همین کار با اسرائیل – او مطمئناً چشم انداز ژئوپلیتیکی هدفمندی را دنبال می کند و دور نیست که به همه اش برسد.

ادامه مطلب
شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود
مصاحبه اشپیگل با محمد حسن علوان، رمان نویس سعودی

شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود

ممکن است عربستان به یک کشور کاملا متفاوت تبدیل شود. به طور عمده، همین امر باعث شده است که اعلام چشم انداز عربستان سعودی در سال 2030 به ویژه به دلیل وعده ایجاد تغییرات در آن، از سوی جوانان حمایت زیادی پیدا کرده است.

ادامه مطلب