مطالب مرتبط با کلید واژه

اقلیم


ضربه سنگین کرکوک به بارزانی
نقشه هایی که نقش بر آب شدند

ضربه سنگین کرکوک به بارزانی

سید علی موسوی خلخالی می نویسد: کل اتفاقات پیش آمده در ماجرای کرکوک به نظر می رسد یک برنده و یک بازنده روشن دارد؛ برنده آن محمد شیاع السودانی و بازنده آن مسعود بارزانی است که گفته می شود از خشم تمام تماس های تلفنی خود را قطع کرده است و حتی حاضر به ملاقات با نزدیکانش هم نیست. 

ادامه مطلب
آشوب و انقلاب اقلیمی اساس نظم نوین جهانی است
شکست سیاستگذاری جهانی در بهبود شرایط زیست محیطی

آشوب و انقلاب اقلیمی اساس نظم نوین جهانی است

اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جهان سیاستگذاری عمومی که اغلب در سیطره قدرت‌های بزرگ به‌خصوص ایالات متحده آمریکا بوده، جلوه‌ای از نظم نوین جهانی را ارائه داده که بر "جهانی شدن" یا "جهانی سازی" سیاستگذاری یک طیف خاص از حاکمان و حکمرانی‌های سامانمند و قدرتمند جهانی استوار بوده است. در چنین فرآیندی است که سیاستگذاری جهانی دارای اساس و چارچوب‌ها یا همان استانداردهای غربی به‌ویژه آمریکایی شده است.   

ادامه مطلب
آیا می توان گفت مردم تحت تأثیر اقلیمشان، اساساً اهل مدارا یا خشونتند؟
عقل در بند واقعیات یا برده احساسات

آیا می توان گفت مردم تحت تأثیر اقلیمشان، اساساً اهل مدارا یا خشونتند؟

مصطفی ملکیان می نویسد: آیا می توان گفت مردم تحت تأثیر اقلیمشان، اساساً اهل مدارا هستند یا اساساً اهل خشونت‌؟ به صورت فی الجمله می‌شود گفت اما به صورت جبری نمی‌شود، گفت.

ادامه مطلب
توسل ایران به دبپلماسی تهاجمی در عراق
بغداد میان تهران و واشنگتن گرفتار شده است

توسل ایران به دبپلماسی تهاجمی در عراق

حسین رویوران، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است دولت عراق برای بازرسی از هواپیماهای ایرانی تحت فشار شدید امریکا است.

ادامه مطلب