مطالب مرتبط با کلید واژه

كودتاي تركيه


تحکیم استبداد به خرج دموکراسی
در باب کودتا و ضدکودتا در ترکیه کمی تامل کنیم

تحکیم استبداد به خرج دموکراسی

نتیجه کودتا احیای قدرت اردوغان بود، کسی که به خرج دموکراسی از این فرصت برای تحکیم قدرت استبدادی خود استفاده خواهد کرد.

ادامه مطلب
ترامپ و سلطان
چقدر تحولات ترکیه و امریکا به هم شبیه است

ترامپ و سلطان

اگر شما آنچه را که امروز در ترکیه جریان دارد دوست دارید، ترامپ آمریکایی را هم دوست خواهید داشت.

ادامه مطلب