مطالب مرتبط با کلید واژه " مزایای "


آقای رئیس جمهور اعتراف کنید
شکست اوباما در حوزه تامین اجتماعی

آقای رئیس جمهور اعتراف کنید

رابرت ساموئلسون می نویسد: آنچه در تحلیل ها جای خالی اش دیده می شود، صداقت است. تنها رئیس جمهور است که می تواند ایده های کهنه و نخ نما را در مورد تامین اجتماعی و لزوم ارتقاء آن به چالش بکشد. اما اوباما این کار را نکرد.

ادامه مطلب