مطالب مرتبط با کلید واژه " اسلام گرایی "


اسلام گرایان رادیکال مسلط می شوند؟
بنیادگرایی و بهار عربی

اسلام گرایان رادیکال مسلط می شوند؟

سیدعبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به پیشینیه شکل گیری تفکر بنیادگرایانه در خاورمیانه به نزاع کنونی بین اسلام گرایی رادیکال و میانه رو در کشورهایی که در جریان تحولات اخیر جهان عرب دستخوش دگرگونی شده اند می پردازد.

ادامه مطلب