مطالب مرتبط با کلید واژه

حسین کاظمی قمی


روایت متفاوت سفیر وقت و سفیر مستقر ایران درباره طالبان!
تهران و کلاف سردرگم افغانستان

روایت متفاوت سفیر وقت و سفیر مستقر ایران درباره طالبان!

حامد کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: صحبت های اخیر بهادر امینیان، سفیر ایران در کشور افغانستان، که به رسانه ها درز کرده، بر این نکته تاکید دارد که ایران در مواجهه با طالبان مستاصل شده، وی با تاکید بر اینکه طالبان یک جریان ضد فارسی است از رهبر طالبان نقل قول کرده است که گفته بوده، حتی یک قطره آب به ایران نمی دهیم.

ادامه مطلب
ایران نیازی به حمایت از یک جریان خاص ندارد
حسین کاظمی قمی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق:

ایران نیازی به حمایت از یک جریان خاص ندارد

سفیر پیشین ایران در عراق در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که ایران از حکومتی که بر پایه آرا مردم شکل بگیرد، حمایت می کند و طبیعی است که حرف ایران ورای حمایت از یک جریان خاص باشد.

ادامه مطلب