مطالب مرتبط با کلید واژه " مشکلات اقتصادی "


امید ایران به چین و روسیه در توقف تحریم‌های نفتی
خریداران آسیایی چاره گشای ایران می شوند؟

امید ایران به چین و روسیه در توقف تحریم‌های نفتی

با افزایش نگرانی ها درباره تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران بر اقتصاد این کشور، اکنون چشم امید تهران به خریداران آسیایی است تا شاید با حفظ آنها بتواند از صادرات خود و مهم تر از آن از اقتصاد وابسته به نفتش محافظت کند.

ادامه مطلب
خوانش انقلابی بودن از ناآرامی های بازار اشتباه است
از بستری انقلابی تا قطبی محافظه کار

خوانش انقلابی بودن از ناآرامی های بازار اشتباه است

در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بازار تهران مرکزی برای نشان دادن اعتراض ها و مخالفت ها بود. امروز مکمل نظام و قطبی محافظه کار است و اگر اعتراضی از بازاری ها به گوش می رسد، صرف نارضایتی از شرایط اقتصادی است و نه تلاش برای تغییر نظام یا ایجاد اصلاحات.

ادامه مطلب
ریشه های اقتصادی ناآرامی های ایران
حقوق مردم محقق نشود، اعتراض ها شکل دیگری می گیرند

ریشه های اقتصادی ناآرامی های ایران

به نظر می رسد با افزایش فشارها بر اقتصاد ایران، حمایت ها از دولت نیز کاهش می یابد. ناآرامی های اخیر و اعتراض ها در خیابان های تهران این سوال را ایجاد می کند که اینها اختلال هایی گذرا هستند یا از تغییراتی بزرگ تر حکایت دارند؟

ادامه مطلب