مطالب مرتبط با کلید واژه

تصمیم گیری


پایان نگاه امنیتی به مذاکرات هسته ای
انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه به چه معناست؟

پایان نگاه امنیتی به مذاکرات هسته ای

انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت‌ملی به وزارت‌خارجه این پیام را به طرف خارجی می دهد که طرف ایرانی ماهیت پرونده را از امنیتی به سیاسی تغییر داده و خواهان تغییر رویکرد طرف مقابل است. همچنین به اطراف مذاکره سیگنال می دهد که طرف ایران به دنبال معامله بر اساس فرمول برد-برد است.

ادامه مطلب
عربستان در تصمیم گیری دچار سردرگمی است
ایران و عربستان در بستر تحولات خاورمیانه

عربستان در تصمیم گیری دچار سردرگمی است

محمد علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در سخنانی در نشست پانزدهم دیپلماسی ایرانی با عنوان \"ایران و عربستان در بستر تحولات خاورمیانه\" معتقد است عربستان دچار ترس و نوع دستپاچگی است و تصمیمات غیر قابل اجرا اتخاذ می کند و در این شرایط نمی توان با عربستان تفاهم کرد و کنار آمد.

ادامه مطلب