مطالب مرتبط با کلید واژه " بیانیه قانون اساسی "


تنها راه فاصله گرفتن از اخوان است آقای مرسی
سایه تداوم بحران سیاسی بر فراز کاخ ریاست جمهوری مصر

تنها راه فاصله گرفتن از اخوان است آقای مرسی

محمد علی مهتدی،‌تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگویی با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که محمد مرسی برای جلب نظر مخالفان باید خود را رئیس جمهور بداند نه عضو جریان اخوان المسلمین

ادامه مطلب