مطالب مرتبط با کلید واژه

قرآن


پیام هدیه پوتین به دنیای غرب
درک متقابل از واقعیت‌های دنیای اسلام

پیام هدیه پوتین به دنیای غرب

سید محمدصادق خرازی: این قرآن که پوتین به همراه خود آورده است یکی از قدیمی‌ترین آثار کتابت مصاحیف شریف تاریخ اسلام است.

ادامه مطلب