مطالب مرتبط با کلید واژه " جناح راست "


دسامبر مضطرب اروپا
دو آزمون اتحادیه پیش از انتخابات فرانسه

دسامبر مضطرب اروپا

آزمون بعدی اتحادیه اروپا خیلی زودتر فراخواهد رسید. در روز یکشنبه، ایتالیایی‌ها در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی شرکت خواهند کرد و اتریش رئیس جمهور بعدی خود را انتخاب می‌کند.

ادامه مطلب
معترضان اوکراینی را بشناسید
نگاهی موشکافانه به انگیزه و ریشه اعتراض ها

معترضان اوکراینی را بشناسید

تحقیقاتی که در ماه دسامبر از معترضان اوکراینی به عمل آمد نشان داد که کمتر از 20 درصد آنها به دلیل "نقض دموکراسی و یا تهدید وجود دیکتاتوری" در اعتراضات شرکت کرده اند. در یک سطح وسیع تر، مهم است که فرض کنیم که مخالفت با یک رژیم غیر دموکراتیک همان پشتیبانی از دموکراسی نیست.

ادامه مطلب