مطالب مرتبط با کلید واژه

صادرات نفتی


دوران ناامنی انرژی
چگونه جنگ بر سر منابع، ژئوپولیتیک کنونی را دگرگون می کند؟

دوران ناامنی انرژی

یک پیامد این آشفتگی، بازگشت به اصطلاحی است که در این دو دهه گذشته - با افزایش عرضه انرژی و ظهور دیدگاه های اتوپیایی درباره آینده سبز – تاحدودی به فراموشی رفته بود: امنیت انرژی. این اصطلاح در تعریف سنتی اش به معنی دسترسی به عرضه کافی منابع انرژی با یک بهای قابل تحمل است. اما این تعریف ساده، اکنون دیگر با واقعیت همخوانی ندارد؛ ریسک هایی که جهان در حال حاضر با آنها روبه روست، در قیاس با دوران های پیشین، هم پرشمارترند و هم پیچیده تر.

ادامه مطلب
کاخ سفید این بار علیه تحریم ها لابی می کند
بسته تحریمی جدید سنا با پیشنهاد به نصف رساندن صادرات نفتی

کاخ سفید این بار علیه تحریم ها لابی می کند

بسته تحریمی جدید سنا، اجازه نمی دهد ایران بیش از 500 هزار بشکه در روز صادرات نفتی داشته باشد. البته کاهش 500 هزار بشکه ای صادرات نفتی ایران کمتر از آن چیزی است که مورد نظر طرح مصوب مجلس نمایندگان در ماه جولای است که اعلام شده بود هدف آن به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است.

ادامه مطلب
سیاست های وارداتی ایران از چه منطقی پیروی می کند

ایران سرزمین واردات

مصطفی مالکی، عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین و تحلیلگر اقتصادی در این مقاله به بررسی سیاست های وارداتی کشور پرداخته است.

ادامه مطلب
تابستانی؛ بدون نفت ایران
هدفی که قانونگذاران آمریکایی دنبال می کنند

تابستانی؛ بدون نفت ایران

قانونگذاران آمریکایی در تابستان پیش رو به دنبال توافقی هستند که به موجب آن صادارت نفتی ایران به شدت کاهش می یابد. این طرح همچنان در دست بررسی است اما تحلیلگران می گویند هدف نهایی قطع کامل صادرات نفتی ایران است.

ادامه مطلب