انگلیس و چشم انداز جا به جایی قدرت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۱۹:۱۵ کد : ۷۵۵۴ اقتصاد و انرژی
افتتاح پارمان جدید سه هفته فرصت باقی است و طی این مدت گفت و گو و رایزنی حوزه‌های مختلف حزبی محتمل است...
انگلیس و چشم انداز جا به جایی قدرت

دیپلماسی ایرانی: قبل از برگزاری انتخابات انگلیس به دلیل نزدیکی زیاد دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر این بحث مطرح بود که در صورت کسب آرای مورد نظر توسط یک حزب کدام احزاب با یکدیگر وارد مذاکره شده و ائتلافی را تشکیل خواهند داد. در همان زمان آقای نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلام کرد که حاضر نیست در یک ائتلاف با حزب کارگر حضور یابد. پس از انتخابات که موضوع ائتلاف جدی شد و حزب محافظه کار نیز آرا مورد نیاز برای تشکیل کابینه را کسب نکرد، این بحث نیز جدی شد و شرایط به سوی ائتلاف دو حزب محافظه کار و لیبرال- دموکرات پیش رفت. اما اختلافات شدید این دو حزب احتمال ائتلاف آنها را تاحدی ضعیف کرد و در این میان حزب کارگر تصمیم گرفت که آقای گلدون براون طی دو تا سه ماه آینده از رهبری این حزب کنار رود.

با کنار رفتن او زمینه برای ائتلاف دو حزب کارگر و لیبرال- دموکرات فراهم می‌شود، البته برای رسیدن به مجموع آراء 326 باز هم نیاز به آراء دیگر هستند. این شرایط وضعیت نامشخصی را در صحنه جابه جایی قدرت انگلیس ارائه می‌دهد که می‌تواند البته منجر به تشکیل دولت اقلیت شود. دولت اقلیت در اقتصاد انگلیس تاثیرات غیر قابل قبولی خواهد داشت.

پیش بینی می‌شود که دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات بتوانند با دست یابی به تفاهم، ائتلافی را تشکیل دهند. البته احتمال شکل گیری ائتلاف‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال ممکن است سوسیال دموکرات‌های حوزه شمال انگلیس با احزاب مطرح در صحنه قدرت این کشور موتلف شوند تا نهایتا یا به آرا مورد نظر برای تشکیل دولت دست یابند یا بتوانند دولت اقلیت تشکیل دهند.

تا افتتاح پارمان جدید سه هفته فرصت باقی است و طی این مدت گفت و گو و رایزنی حوزه‌های مختلف حزبی محتمل است. آنچه اکنون پیش بینی می‌شود این است که با کناره گیری آقای براون از رهبری حزب کارگر، زمینه برای ائتلاف دو حزب کارگر و لیبرال- دموکرات فراهم می‌شود. البته برای این ائتلاف دو سوم نمایندگان حزب لیبرال دموکرات باید به این ائتلاف رای دهند و اکثریت آنها به لحاظ فکری و نظری به حزب کارگر نزدیک هستند و این مساله کسب و جلب آراء آنها برای ائتلاف حزب‌شان با محافظه کارها دشوار است.

با این وجود چنانچه دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات با هم ائتلاف کنند بحث ائتلاف بازنده‌ها در جامعه انگلیس مطرح می‌شود که اثرات منفی در حوزه اجتماعی این کشور خواهد داشت. برای لیبرال دموکرات‌ها ائتلاف در حوزه بازنده‌ها ائتلافی نامقبول است و بر این اساس آنها به فکر کناره گیری آقای براون از حزب کارگر افتادند.

بنابراین مسائل اجتماعی و اقتصادی بویژه بحران اقتصادی اروپا و کسری بودجه انگیس بسیار در تعیین چشم انداز جابه جایی قدرت و شکل گیری ائتلاف تعیین کننده خواهد بود. کلیه این مسائل وضعیتی بی ثبات را در صحنه سیاسی انگلیس ایجاد کرده است.


نظر شما :