لزوم وحدت گروه های شیعی عراقی در آستانه انتخابات

انتخاباتی که متفاوت از گذشته است

۱۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۰۶۵۴۶ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: سید علی موسوی خلخالی
سید علی موسوی خلخالی در یادداشتی می نویسد: وحدت گروه های سیاسی شیعه عراقی به عنوان اکثریت جمعیتی عراق و همچنین طیفی که بیشترین تعداد گروه های سیاسی را در صحنه سیاسی کشور دارند و همچنین طیفی هستند که با وجود تلاش مخرب تمامی عوامل داخلی و خارجی، همچنان قدرتمندترین جریان در این کشور محسوب می شوند، حائز اهمیت است. جریان های شیعه عراقی در سال های اخیر متحمل فشارهای بسیاری شده اند، هم از جانب گروه های رقیب که تاب حضور آنها را در قدرت نداشتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آنها استفاده می کردند و نمی خواستند در صحنه سیاسی عراق حضوری فعال داشته باشند و یکی از ارکان قدر باشند، هم از جانب قدرت های خارجی به ویژه قدرت های مرتجع عرب که به تحولات سیاسی عراق از دریچه طایفه ای می نگریستند و تاب حضور گروه های سیاسی شیعه عراقی در راس قدرت را نداشتند.
انتخاباتی که متفاوت از گذشته است

دیپلماسی ایرانی: مدت زمان زیادی به انتخابات سراسری زودهنگام عراق باقی نمانده است. مطابق قانون قرار است انتخابات در 10 اکتبر پیش رو برگزار شود. با وجود فشارهای بسیاری که گروه های سیاسی وارد کردند تا انتخابات زودهنگام برای بار دوم به تاخیر بیفتد اما فشارهای آنها به نتیجه نرسید و تا کنون قرار نیست انتخابات به تعویق بیفتد. 

در این میان گروه های سیاسی عراقی اعم از شیعه و سنی و کرد خود را برای یک رقابت سرنوشت ساز آماده کرده اند. سرنوشت ساز از این بابت که به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی انتخابات پیش رو انتخاباتی سرنوشت ساز خواهد بود که می تواند آینده عراق و مسیر پیش روی آن را روشن کند. مسیری که چه بسا آن چیزی نباشد که بسیاری تصور می کنند. بی شک عده ای برای آن نقشه کشیده اند و قدرت هایی هستند که می خواهند از آن بهره برداری سیاسی کنند تا به اهداف شخصی و یکجانبه خود برسند. تشتت آرا می تواند کمک شایانی به کسانی کند که تفکرات سوء برای آینده عراق دارند و می خواهند آن را به مسیری بیندازند که صرفا بازگوکننده منافع آنها باشد. آنچه می تواند نقشه توطئه گران را نقش بر آب کند، وحدت گروه های سیاسی است که می تواند جبهه ای مستحکم در برابر بدخواهان ایجاد کند. 

در این میان وحدت گروه های سیاسی شیعه عراقی به عنوان اکثریت جمعیتی عراق و همچنین طیفی که بیشترین تعداد گروه های سیاسی را در صحنه سیاسی کشور دارند و همچنین طیفی هستند که با وجود تلاش مخرب تمامی عوامل داخلی و خارجی، همچنان قدرتمندترین جریان در این کشور محسوب می شوند، حائز اهمیت است. جریان های شیعه عراقی در سال های اخیر متحمل فشارهای بسیاری شده اند، هم از جانب گروه های رقیب که تاب حضور آنها را در قدرت نداشتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آنها استفاده می کردند و نمی خواستند در صحنه سیاسی عراق حضوری فعال داشته باشند و یکی از ارکان قدر باشند، هم از جانب قدرت های خارجی به ویژه قدرت های مرتجع عرب که به تحولات سیاسی عراق از دریچه طایفه ای می نگریستند و تاب حضور گروه های سیاسی شیعه عراقی در راس قدرت را نداشتند. برای شکستن تمامی این فشارها، حضور پر قدرت جریان های سیاسی شیعه در صحنه سیاسی عراق به ویژه انتخابات از اهمیت به سزایی برخوردار است. این حضور پرقدرت زمانی می تواند عملی شود که گروه های شیعی عراقی در وحدتی توافقی در صحنه سیاسی کشور حضوری فعال یابند و مردم را به پای صندوق های رای دعوت کنند. در این راستا ابتکاری که سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق به خرج داد و گروه های سیاسی شیعه را دعوت کرد تا به طور مرتب در مقر یکی از احزاب سیاسی به طور منظم دور هم آیند و گفت وگو کنند، توانسته است گامی بلند به سوی این وحدت باشد. اقدامی که حتی اگر به صرف نوشیدن چای و گپ و گفت های خودمانی هم باشد می تواند فضای دوستانه ای ایجاد کند و در لا به لای آن حل مشکلات میان احزاب را تسهیل کند. 

انتخابات پیش روی عراق، انتخاباتی سرنوشت ساز است. عدم استقبال از آن می تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد. جریان های سیاسی عراقی در صورتی که بتوانند رقابت انتخاباتی را به سطحی سالم برسانند می توانند مردم را برای انتخاباتی پرشور دلگرم کنند. بی توجهی به انتخابات و ملزومات آن می تواند عواقبی پیش بینی نشده را به به دنبال داشته باشد. این واقعیتی است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت و توجه ویژه به آن لازم است./اطلاعات

روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: عراق انتخابات عراق شیعیان عراق انتخابات زودهنگام عراق مرجعیت عراق


( ۱ )

نظر شما :