پیروزی بزرگ بوریس جانسون و حرکت بریتانیا به سمت برگزیت

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۰ کد : ۱۹۸۸۱۹۲ اخبار اصلی عکس نوشته
حزب محافظه کار بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در انتخابات زودهنگام سراسری به پیروزی قابل توجهی دست یافت و رای دهندگان حمایت خود را از برنامه او برای جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) در تاریخ ۳۱ ژانویه نشان دادند. این بزرگ ترین اقدام ژئوپولتیک بریتانیا در ۷۰ سال گذشته به شمار می رود.
پیروزی بزرگ بوریس جانسون و حرکت بریتانیا به سمت برگزیت

( ۵ )

نظر شما :

سیمین تقوی راد ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۷
باشد تا سوسیالیست های در جستجوی جهان بدون مرز درس عبرت بگیرند که حتی در مردم انگلیس وقتی پای حاکمیت ملی شان در پیش باشد عطای اروپا را به لقایش خواهند بخشید ، شاید بفهمند که راه پیشرفت از پذیرش مفهوم وطن می گذرد نه انکار آن و رویا پروری!
ابراهیم قدیمی ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۲۲:۲۴
بوریس جانسون با زیرکی در جهت سرازیری وحرکت اب شنا کرد وبدون هیچ طرحی نو وفقط تخریب ساخته های ناکامل قبلی واتحاد نه کامل انگلیس به اتحادیه اروپا برنده شد.باید دید اخر وعاقبت این خروج چه میشود.ایا این خروج به شکست اتحادیه اروپا و یا به انسجام بیشتر ان تبدیل میگردد.؟ پیشرفت اقتصادی،اجنماعی انگلیس را باعث میگردد؟اتحادیه اروپاهم موافقین قدرتمندی دارد وهم مخالفین فعالی.من تصور میکنم اتحادیه اروپا بدون انگلیس مستحکم تر میشود.ملی گرائی مانند علاقمندی به کرسی جهت رفع سرمای زمستان در منازل قدیمی است. انبار کردن خاکه ذغال برای زمستان خود منسوخ شده است.امروز مجموعه محل های مسکونی سیستم های حرارتی وبرودتی مشترکی دارند وهمه شهر از لوله مشترکی انشعاب گاز وبرق میگیرند.انگلیس است دیگر. کاری نمیشود کرد. راه است وچاه است ودیده بینا بگذار تا بیافتد وبیند سزای خویش.
سیمین تقوی راد ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۹
اقای قدیمی! انکار مفهوم وطن ومنافع ملی نیز مثل تمایل به زندگی در دنیای قصه هاست، امروزه کشورها مثل شرکت هایی هستند که مردم ساکن در آن سهامداران ان هستند و اداره کنندگان انها وطیفه تامین منافع ملی را دارند. هر گونه تمایلات سوسیالیستی در کشورهایی مثل فرانسه و ... نیز زیر مفهوم وطن و ملیتی که مبنای نژادی ندارد شکل می گیرد و در حد ایده ای است برای اداره بهتر و تامین حداکثری سهامداران ان کشور نه راهی برای از بین بردن اساس و زیربنای حاکمیت ملی.