تهدید تخلفات گسترده

آیا انتخابات افغانستان به بحران تبدیل می شود؟

۰۵ تیر ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۶ کد : ۱۹۷۷۱۱۸ آسیا و آفریقا یادداشت
عاشق حسین طوری، مدیر رادیو پشتو: نمایندگان ولایات ننگرهار و خوست در مجلس ملی افغانستان از شناسنامه های جعلی گزارش می دهند و می گویند هزاران جلد شناسنامه جعلی از پاکستان وارد افغانستان شده و در این ولایات توزیع شده است.
آیا انتخابات افغانستان به بحران تبدیل می شود؟

عاشق حسین طوری، مدیر رادیو پشتو

دیپلماسی ایرانی: باتوجه به اعتراضات برخی نمایندگان مجلس ملی افغانستان و برخی کاندیداهای انتخابات این کشور به توزیع هزاران جلد شناسنامه جعلی و خرید آن توسط برخی کاندیداهای انتخابات آیا نتایج این انتخابات مورد پذیرش کاندیداهای که رای نیاورند قرار خواهند گرفت؟ مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان، طرح احزاب سیاسی این کشور را که به جای مکانیسم کنونی انتخابات ارائه می کنند، نمی پذیرند.استدلال کمیسیون انتخابات این است که اکنون برای پیاده کردن طرح های جدید فرصت نیست و روند جاری باید تقویت و تائید شود.این اختلاف بین کمیسیون انتخابات یا در مجموع بین حکومت و احزاب سیاسی، آینده انتخابات افغانستان را نه تنها با حالت مبهم روبه رو می کند، بلکه مشروعیت آن را نیز از بین می برد. این امر نشان می دهد پروسه انتخابات در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ ملی است.

متاسفانه مسئله از اصول و استدلال خارج شده است. انتخابات چند سال بعد از موعد اصلی خود دارند برگزار می شوند، کمیسیون های مربوط به انتخابات بی اختیار و فلج نگه داشته و تحت کنترل کامل حکومت درآورده شدند. اقداماتی که باید برای انتخابات صورت می گرفت نیز به شکل مسخره ای به پیش برده شدند که حداقل اعتماد مردم به پروسه انتخابات نیز از بین رفت. علاوه بر آنچه در کمیسون های مربوط به انتخابات می گذرد، اعتراضاتی که نسبت به پروسه جاری ثبت نام انتخابات از سوی افراد مسئول افغانستان صورت گرفته، کافی است که این روند را نیز به طور کلی بدنام و باطل دانسته شود. نمایندگان ولایات ننگرهار و خوست در مجلس ملی افغانستان از شناسنامه های جعلی گزارش می دهند و می گویند هزاران جلد شناسنامه جعلی از پاکستان وارد افغانستان شده و در این ولایات توزیع شده است. حتی در کابل توزیع شناسنامه های جعلی جریان دارد که خیلی از افراد مهم و مسئول در این کار دست دارند. این وضعیت را نمایندگان که به آینده امیدوارند، نیز شاهده بوده و بر آن مهر تایید می زنند. در یک چنین وضعیتی اگر احزاب سیاسی و نامزدهای ناکام از پذیرش نتایج انتخابات امتناع ورزند، دولتمردان به ویژه آنهایی که در کاخ های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نشسته اند، چگونه وضعیت را کنترل خواهند کرد؟ مردم که مورد بمباران های کورکورانه نیروهای امریکایی و حملات تروریستی قرار دارند و خشم شان به اوج رسیده است، اگر با بحران انتخاباتی نیز روبه رو شوند، چگونه قابل کنترل خواهند بود؟

اگر راه حل معقول و استوار و تدبیری برای این مشکل اندیشیده نشود، بدون شک انتخابات آینده افغانستان وضعیت بد امنیتی و سیاسی کشور چند برابر وخیم تر خواهد شد و مسئولیت کل این وضعیت در وهله اول به حکومت دوسره افغانستان و در وهله دوم بر عهده امریکا خواهد بود که در ایجاد این وضعیت و همچنین ادامه جنگ هماهنگ هستند.

انتشار اولیه: چهارشنبه 23 خرداد 1397 / انتشار مجدد: سه شنبه 5 تیر 1397

کلید واژه ها: افغانستان انتخابات عاشق حسین طوری


نظر شما :