مطالب مرتبط با کلید واژه " مذاکرات صلح خاورمیانه "


در برابر فرصتی تاریخی برای جا به جایی مرزهای خاورمیانه هستیم!
رئیس اسبق موساد ادعا کرد:

در برابر فرصتی تاریخی برای جا به جایی مرزهای خاورمیانه هستیم!

به نظر شاویت، مرحله مرزبندی های «سایس پیکو» دیگر تمام شده و خاورمیانه جدید دیگر ربطی به «سایس پیکو» نخواهد داشت، «ما در آستانه یک فرصت تاریخی برای تغییر مرزهای خاورمیانه هستیم که فقط یک بار پیش می آید، عراق دیگر همان عراق نخواهد ماند، سوریه دیگر همان سوریه نخواهد بود، کردها فرصتی خوب برای استقلال پیدا می کنند».

ادامه مطلب
چه کسی میانجی مذاکرات خاورمیانه می شود؟
تصمیم کورکورانه ترامپ در مورد بیت المقدس

چه کسی میانجی مذاکرات خاورمیانه می شود؟

دولت آمریکا نمی تواند جنبشی را که خودش به واسطه به رسمیت شناختن بیت المقدس ایجاد کرده بپذیرد. آنها صدای مردم منطقه را نمی شنوند و نمی دانند تبعات آنچه در استانبول و بروکسل گذشته چه خواهد بود.

ادامه مطلب