مطالب مرتبط با کلید واژه " عربستان سعودی "


ریاض به دنبال جنگ است
عربستان سعودی و انقلاب از بالا

ریاض به دنبال جنگ است

نباید سرنوشت شاه، حاکم خودکامه ایران در خاورمیانه را که تلاش کرد روحانیت اسلامی کشور خود را دور بزند و انقلاب از بالا به پایین انجام دهد، فراموش کنیم. او وانقلاب سفید او در نهایت توسط انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 از هم فروپاشید. معلوم نیست عاقبت انقلاب محمد بن سلمان چه خواهد شد.

ادامه مطلب