مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست همسایگی


سیاست همسایگی دولت سیزدهم، نیازمند دکترین تناسب و تدریج است
ضعف زیرساختهای معنوی- مادی سیاست خارجی ایران (بخش ۱)

سیاست همسایگی دولت سیزدهم، نیازمند دکترین تناسب و تدریج است

نعمت اله مظفرپور، پژوهشگر اندیشه سیاسی و دیپلماسی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد که گرایش به شرق و سیاست همسایگی دولت سیزدهم نیازمند منطق تناسب گرا و تدریج گراست. برقراری نسبت و تناسب بین اهداف و اصول مختلف و متعارض سیاست خارجی در قالب یک دستگاه انداموار نیز توسط اندیشه سیاسی ممکن است. سیاست خارجی ما از فقر نظری حاد رنج می برد.

ادامه مطلب
گزاره سیاست همسایگی ایران
سطوح مختلفی که برای هم جواری مطرح می شود

گزاره سیاست همسایگی ایران

محمد باقر خرمشاد، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی: سیاست همسایگی ایران باید براساس چه گزاره ای باشد؟ اعم از سطوح کلان – خرد، میانی و یا ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصاد بنیان؟

ادامه مطلب
لزوم عبور از سیاست همجواری به همسایگی
ایران باید نگاه به محیط پیرامون را گسترده تر کند

لزوم عبور از سیاست همجواری به همسایگی

علیرضا بیگدلی، سفیر سابق ایران در ترکیه:چرا ایران باید سیاست جدیدی را در قبال همسایگان به کار گیرد؟ این  بیشتر به دوران گذار و شرایطی که در آن به سر می بریم ربط پیدا می کند. به ویژه آنکه همسایگی یک سری مزیت هایی ایجاد می کند که در شرایط کنونی می توان از آنها بهره برد.

ادامه مطلب
ایران در فکر ایجاد منطقه قدرتمند
سیاست همسایگی ضمائم طبقه بندی خود را دارد

ایران در فکر ایجاد منطقه قدرتمند

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند: در حال حاضر ایران نسبت به همسایگان خود از جمله ترکیه ملاحظات ژئوپلیتیکی دارد. اما اگر ایران بتواند وارد حوزه تمدنی با همسایگان شود اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد. سیاست همسایگی ضمائم طبقه بندی خود را دارد.

ادامه مطلب