مطالب مرتبط با کلید واژه " محمد مهدی قاسمی "


عربستان سعودی به خریدهای نظامی از امریکا نیاز دارد
با وجود حاکمیت انحصاری

عربستان سعودی به خریدهای نظامی از امریکا نیاز دارد

محمد مهدی قاسمی،کارشناس امور بین الملل و فرهنگی: عربستان سعودی نیازمند عقد این چنین قراردادهای نظامی است، زیرا اولاً حکومت در داخل به صورت انحصاری در حال حکمرانی است و مشارکت مدنی نمودی در این مبحث نداشته و ندارد و مسلماً بروز و ظهور اندیشه های مدنی در کشورهای اطراف مثل بحرین، عراق و... نگرانی امنیتی خاصی را برای این کشور پدید آورده است.

ادامه مطلب
فرانسه، سرخوش از ماکرون
اروپا در حال دگرگونی عظیمی است

فرانسه، سرخوش از ماکرون

محمد مهدی قاسمی، کارشناس امور بین الملل و فرهنگی:فرانسه الان سرخوش از شکست ماری لوپن است ولی جامعه شناسی در همهمه های مردم به دنبال سرنخ هایی می گردد تا شاید بتواند فردا را متصور یا ترسیم کند.

ادامه مطلب