مطالب مرتبط با کلید واژه

دموکراتیک کردستان


آیا ترکیه می تواند به میدان سوریه بازگردد؟
ترکیه درکی از واقعیت های صحنه جنگ سوریه ندارد

آیا ترکیه می تواند به میدان سوریه بازگردد؟

بنظر می رسد که دولت آنکارا علی رغم همه دعاوی برای برنده نشان دادن خود در بازی سوریه در چشم افکار عمومی کشور خود، درکی از واقعیت ها برای اقدام در سوریه ندارد.

ادامه مطلب