مطالب مرتبط با کلید واژه

تغییر رژیم در سوریه


تغییر رژیم در خاورمیانه جواب نمی‌دهد
آمریکا باید از اشتباهات خود درس بگیرد

تغییر رژیم در خاورمیانه جواب نمی‌دهد

جرمی شاپیرو می‌نویسد:آمریکا باید به این درک برسد که با وجود هم توانایی‌های نظامی خود، نمی‌تواند از طریق تغییر رژیم به دنبال برقراری ثبات در خاورمیانه باشد.

ادامه مطلب