مطالب مرتبط با کلید واژه " ژنو یک "


انتظار واشنگتن از تهران در پرونده سوریه
چین جای امریکا را برای اعراب می‌گیرد؟

انتظار واشنگتن از تهران در پرونده سوریه

امریکا انتظار دارد که مشابه همان توافقی که به طور غیر مستقیم میان ایران و امریکا بر سر عراق و ادامه کار دولت مالکی در سال 2009 ایجاد شد و اکنون نیز به قوت خود پا برجا است، بر سر سوریه نیز حاصل شود و به بحران چند ساله این کشور پایان داده شود.

ادامه مطلب