مطالب مرتبط با کلید واژه " مذاکره با طالبان "


وقتی مذاکره با تندروها به مصلحت است
استقبال آمریکا و سازمان ملل از مصالحه با طالبان

وقتی مذاکره با تندروها به مصلحت است

پیرمحمد ملازهی، تحلیل گر مسائل شبه قاره در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که که نیروهای ناتو نمی توانند به لحاظ نظامی از افغانستان پیروزمندانه خارج شوند بنابراین بحث مدیریت تحولات در راستای خروج آبرومندانه از افغانستان است

ادامه مطلب