مطالب مرتبط با کلید واژه

میقاتی


آشتی معنادار آل سعود با نجیب میقاتی
دیوار بی‌اعتمادی در روابط ریاض – بیروت شکسته شد

آشتی معنادار آل سعود با نجیب میقاتی

ریاض از این که حریری هنوز به لبنان باز نگشته ناخرسند است و معتقد است که وی به عنوان جریان مخالف دولت فعلی نتوانسته هیچ کاری از پیش ببرد.

ادامه مطلب