مطالب مرتبط با کلید واژه " عزل ها در دولت ترامپ "


آنهایی که در کاخ سفید ترامپ دوام نیاوردند

آنهایی که در کاخ سفید ترامپ دوام نیاوردند گالری

یکی از شاخصه های غیرمتداول دولت دونالد ترامپ، استعفای اجبرای و اختیاری یا برکناری مقامات دولتی، وزرا و مشاوران بوده است. این شاخصه عجیب برای یک دولت آمریکایی از همان روزهای اول دولت ترامپ آشکار شد و مدت دوام آوردن بسیاری از این مقامات در کاخ سفید و دیگر وزراتخانه ها و ادارات وابسته حتی به سال نرسید. در ادامه، فهرست طویل آنهایی را مشاهده می کنید که در نیمه اول دولت ترامپ کار خود را در دولت به نوعی از دست داده اند:

ادامه مطلب
آنهایی که در حدود یک سال گذشته از کاخ سفید بیرون رانده شدند

آنهایی که در حدود یک سال گذشته از کاخ سفید بیرون رانده شدند گالری

یکی از شاخصه های غیرمتداول دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شمار بالای کارکنان، مشاوران و مقامات دولتی بوده که یا اخراج یا وادار به استعفا شده اند. در ادامه، فهرست تصویری طویل این افراد را با تاریخ جدایی آنها از دولت مشاهده می کنید:

ادامه مطلب