آنهایی که در کاخ سفید ترامپ دوام نیاوردند

۰۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۹۴۷۷۲ اخبار اصلی عکس نوشته
یکی از شاخصه های غیرمتداول دولت دونالد ترامپ، استعفای اجبرای و اختیاری یا برکناری مقامات دولتی، وزرا و مشاوران بوده است. این شاخصه عجیب برای یک دولت آمریکایی از همان روزهای اول دولت ترامپ آشکار شد و مدت دوام آوردن بسیاری از این مقامات در کاخ سفید و دیگر وزراتخانه ها و ادارات وابسته حتی به سال نرسید. در ادامه، فهرست طویل آنهایی را مشاهده می کنید که در نیمه اول دولت ترامپ کار خود را در دولت به نوعی از دست داده اند:
آنهایی که در کاخ سفید ترامپ دوام نیاوردند

کلید واژه ها: کاخ سفید ترامپ آشفتگی در کاخ سفید عزل ها در دولت ترامپ


( ۴ )

نظر شما :