مطالب مرتبط با کلید واژه " ژئوپولتیک ایالات متحده "


ابرقدرت اقتصادی ناگزیر
جغرافیای سیاسی ایالات متحد

ابرقدرت اقتصادی ناگزیر

بنیاد اطلاعات ژئوپولتیک استرتفور در آمریکا یک سری پژوهش های موردی درباره کشورهای بانفوذ در امور جهانی انجام داده و عوامل تاثیرگذار در قدرتمند بودن این کشورها را بررسی کرده است. در خصوص ایالات متحده، اولین و مهمترین عاملی که این کشور را به قدرتی بالقوه تبدیل کرد، موقعیت جغرافیایی و از آن مهمتر، تاثیر جغرافیا بر ذهنیت آمریکایی ها بود؛ شیدایی برتری مقدر آمریکایی همان ذهنیتی بود که به وحشت و عکس العمل های شدید آمریکا انجامید و فجایعی همچون حمله هسته ای به ژاپن و جنگ ویتنام را در پی داشت.

ادامه مطلب
تهدیدهای بالقوه برای یک امپراطوری بالفطره
جغرافیای سیاسی ایالات متحده

تهدیدهای بالقوه برای یک امپراطوری بالفطره

بنیاد اطلاعات ژئوپولتیک استرتفور در آمریکا یک سری پژوهش های موردی درباره کشورهای بانفوذ در امور جهانی انجام داده و عوامل تاثیرگذار در قدرتمند بودن این کشورها را بررسی کرده است. استرتفور عموما بررسی های جغرافیای سیاسی خود را با مطرح کردن مباحثاتی درباره چالش های عمده پیش روی کشور مربوطه به پایان می رساند. ایالات متحده تنها قدرت جهانی حقیقی در جهان مدرن محسوب می شود. اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده در حال حاضر با هیچ چالش و مشکلی مواجه نیست...

ادامه مطلب
شیدایی آمریکایی از توهم برتری «مقدر»
جغرافیای سیاسی ایالات متحد

شیدایی آمریکایی از توهم برتری «مقدر»

بنیاد اطلاعات ژئوپولتیک استرتفور در آمریکا یک سری پژوهش های موردی درباره کشورهای بانفوذ در امور جهانی انجام داده و عوامل تاثیرگذار در قدرتمند بودن این کشورها را بررسی کرده است. در خصوص ایالات متحده، اولین و مهمترین عاملی که این کشور را به قدرتی بالقوه تبدیل کرد، موقعیت جغرافیایی آن بود. اما موارد دیگری هم هستند که در شکل گیری یک قدرت جهانی تاثیرگذار هستند. اولین و مهمترین این موارد، تاثیر جغرافیا بر ذهنیت آمریکایی ها بود.

ادامه مطلب
پاکسازی تهدیدهای زمینی برای حوزه رودخانه میسیسیپی
جغرافیای سیاسی ایالات متحده

پاکسازی تهدیدهای زمینی برای حوزه رودخانه میسیسیپی

بنیاد اطلاعات ژئوپولتیک استرتفور در آمریکا یک سری پژوهش های موردی درباره کشورهای بانفوذ در امور جهانی انجام داده و عوامل تاثیرگذار در قدرتمند بودن این کشورها را بررسی کرده است. اولین تهدیدها برای ایالات متحده سلطه نیمکره غربی بر بخش هایی از آمریکای شمالی و مرزهای شمالی و جنوبی بودند که ایمن کردن آنها عمدتا با استفاده از شرایط جغرافیایی صورت گرفت.

ادامه مطلب